İlhan Koman

Heykeltıraş

Doğum
Ölüm
30 Aralık, 1986
Eğitim
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Heykel Bölümü

Heykeltraş (D. 1921, Edirne - Ö. 30 Aralık 1986, Stockholm / İsveç). Ortaöğrenimini Edirne'de tamamladıktan sonra 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü'ne girdi. Ertesi yıl Heykel Bölümü’ne geçerek Rudolph Belling'in öğ­rencisi oldu. Akademiyi bitirdiğinde (1946) kazandığı bursla Paris’e giderek orada beş yıl heykel çalıştı. 1948'de Realités Nouvelles (Yeni Gerçekler) sergi­sine katıldı. 1951'de Türkiye'ye döndü ve akademinin Heykel Bölümü'nde asistan oldu. 1951-58 arasında heykel çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca Şadi Çalık ve Sadi öziş'le birlikte metal mobilya üretimine yönelik "T Galeri" adlı atölyeyi kurdu. 1955'te mimar Tank Carım ve Hadi Bara ile "Grup Espas"ın kuruluşuna katıldı. 1957'de aka­demide metal atölyesi öğretmenliğine geti­rildi.

Bu yıllarda Zühtü Müritoğlu ile birlik­te Anıtkabir'in doğu kanadındaki kabart­maları yaptı. Bu dönem yapıtlarından bazı­ları 1956 Venedik ve 1957 Sâo Paulo bienallerinde sergilendi. 1959'da akademi­deki görevinden ayrılarak İsveç'e gitti. 1967'de Stockholm Uygulamalı Sanatlar Yüksekokulu'nda öğretim üyesi oldu ve yaşamının sonuna kadar bu görevi sürdürdü.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sanat akımlarını yakından inceleyen Koman, Fransa’dayken çağdaş sanat akımlarım yakından ince­leyerek geometrik-soyut anlayışı benimsedi. 1963-64 yıllarında dışavurumcu-soyut çalış­malar yaptı. 1965'ten sonra ise yapıtlarında lirik-soyut bir anlatım görülmeye başladı. 1970'lerin başında, geometrik biçimler üze­rinde deneysel çalışmalar yaptı. Tümüyle geometrik-soyut heykellerin yanı sıra figü­ratif ve geometrik biçimlerin bir bireşimi olan Sonsuz adlı bir dizi heykel gerçekleş­tirdi. Bu yapıtlarında sarmal bir düzenleme ile dinamik bir kurgu oluşturdu. 1980'de metal çubukları birbirlerine vidalayarak, antik Nike heykellerini anımsatan bir dizi anıtsal heykel yaptı.

1967'de Sundsvall'daki meydan düzenleme­si yarışmasında birincilik kazanan Koman’ın projesi 1971'de uygulandı. 1970'te Leonardo Anıtı adlı yapıtı Örebro Belediye Binası'nın önüne konacak heykel yarışmasında birincilik ödüllerinden bi­rine (mimar Çetin Kanra ile) değer görüldü ve sonradan İsveç hükümetince satın alına­rak Stockholm Mimarlık Yüksekokulu'nun önüne kondu. 1981'de Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü'nü ressam Yüksel Arslan ile birlikte kazandı. 1986'da Danimarka'daki Grönningen Grubu'nun sergisi­ne konuk sanatçı olarak katıldı.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi (c. 3, s. 933, 1974), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (c. 4, s. 900, 1983), Büyük Larousse (c. 11, s. 6907, 1986), Ana Britannica (c. 13, s. 457, 1987), M. Kadri Atabaş / Türk Mimarları (2000), İlhan Koman / Retrospektif (sanatçı hakkında bilgiler, değerlendirmeler, 2005), İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013).

 

 

 

 

 

İlhan Koman – I

İlhan Koman – II

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör