Ahmet Mukbil Sezginer

Araştırmacı

Doğum
Ölüm
19 Ocak, 1969
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Araştırmacı (D. 1889, İstanbul – 19 Ocak 1969, İstanbul). Fatih Rüştiyesi (ortaokul), Mercan İdadîsi (lise), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1910) mezunu. 1914’te Balkan Savaşı çıkınca ilk yedek su-baylardan biri olarak savaşa katıldı. Terhis edildikten iki yıl sonra yeniden askere alındı ve Birinci Dünya Savaşı süresince çeşitli cephelerde yedek teğmen ve üsteğmen rütbeleri ile bulundu. Savaşın kaybedilmesi üzerine Eylül 1918’de terhis edildi. Ticaret hayatına atıldı, fabrika işletmecisi olarak iş dünyasında yer aldı. Aralık 1926’da TCDD müfettişliğine atanarak, bu kurumun çeşitli birimlerinde çalıştı, Temmuz 1947’de buradan emekliye ayrıldı. Emekli olunca çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Bugüne Kadar Devlet Demir Yolları (1939) adlı bir araştırma kitabı vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör