Ahmet Muhtar Göğüş

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Gazeteci-yazar (D. 1878, Gaziantep – Ö. 1946). Gaziantep’in tanınmış ailelerindendir. Küçük yaşta ba­basını kaybetti. Öğrenim hayatını tamamla­dıktan sonra Gaziantep gazetelerinde çalıştı. Yazıları Gaziantep’te çıkan gazetelerde yayımlandı. “Antep’in Sancak Tahvili” adlı ilk yazısı, Halep’te iki sayfası Türkçe, iki sayfası Arapça olarak yayımlanan Sada-yi Şehbal gazetesinde çıkmıştı (5 Nisan 1910). Gazian­tep savunması ile ilgili bir piyes yazmaya baş­lamış, ama bitirememiştir.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Muzur Vaizler (1915), Kılıç Ali (1930), Kitab-ı Dede Korkut (1938), Bulgar­lar Nasıl Çalıştı, Erişti? (1938), Gaziantep Tarihi (Halk evi broşüründe yer aldı, 1935).

ÇEVİRİ: Herkes Karşısında Söz Söylemek, Açıkça Düzgün Meram Anlatmak (Prof. L. Licguire’dan, tefrika: Gaziantep gazetesi, 18 Eylül 1930 tarihli sayısından itibaren; kitap olarak 1938).

HAKKINDA: TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör