Ahmet Muhtar Erverdi

Bürokrat, Yazar

Doğum
Ölüm

Bürokrat, yazar (D. 1896, Erzurum – Ö. 1938, Erzurum). Namık Efendizadeler diye anılan aileye mensuptur. Rüştiye ve İdadiyi Erzurum’da bitirdikten sonra İstanbul Darülfünunu Hukuk Mektebi girmek için İstanbul’a gitti. Birinci Dünya Savaşı çıkınca öğrenimini yarıda bırakarak orduya katıldı. Savaş sırasında Şam’da iken esir düştü, bu esaretten Mütareke ile kurtularak Erzurum’a döndü. Erzurum’da etkin bir rol üstlenerek Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Millî Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Cemiyetin hazırladığı Erzurum Kongresi’ne Tercan delegesi olarak katıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Kars Mektupçuluğu görevine atandı. Bir süre bu görevi yaptıktan sonra, görevinden istifa ederek topraklarını işletmek üzere çiftçiliğe başladı. Bir ara Halkevi Reisliği görevinde bulundu. Bu yıllarda Erzurum Belediye Meclisine üye seçildi. Bu görevini sürdürürken, etrafında gözlemlediği insan manzaralarını yansıtan bir oyun yazdı. Uymazsa Eyyam Bana, Uyarım Eyyama Ben adlı bu eseri, ölümünden uzun yıllar sonra, 2002’de basıldı.

HAKKINDA: Ahmet Muhtar Efendi / Uymazsa Eyyam Baba Uyarım Eyyama Ben (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör