Niksarî (Mehmed Muhyiddin)

Matematik Bilgini, İslam Bilgini

Doğum
Diğer İsimler
Mehmed b. İbrahim

İslâm bilgini, matematikçi (D. Niksar / Tokat - Ö. 1495, İstanbul). Tam adı Mehmed b. İbrahim’dir. Hüsameddin-i Tokadî, Yusuf Bâlî, Molla Fenârî ve Molla Yegân gibi ünlü bilginlerden dersler aldı. Kadızade-i Rûmî’nin öğrencilerinden Fethullah Şirvânî’den matematik bilimlerini öğrendi. II. Bayezid’in daveti üzerine İstanbul’a geldi. Burada vaaz vermek ve ders okutmakla meşgul oldu.

ESERLERİ:

Talikât alâ Tefsîr-i Beyzavî, Tefsîr-i Sûre-i Duhân, Türkçe Tefsîr-i Sûre-i İhlâs, Şerhu Kasîdeti’l-Emâlî.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör