Ahmet Mikdat Poyraz

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
26 Aralık, 1939

Şair ve yazar (D. 1871, Kesme / Divriği / Sivas – Ö. 26 Aralık 1939, Vasgert / Erzincan). Poyrazoğulları adıyla bilinen eski bir ailedendir. Öğrenimini küçük yaşta gittiği İstanbul’da Fatih Medreselerinde gördü. Bir vaaz sı­rasında kürsüden hürriyet lehine konuşması nedeniyle Harput’a sürgün edildi. Harput’a giderken yolda kaçıp Divriği’deki amcası Bekir Ağa’ya sığındı. Üç ay sonra tekrar İstanbul’a döndü. Yakalanarak doksan gün kadar hapis yattık­tan sonra tekrar kaçtı. Divriği’ye geldi ve o sırada ölmüş olan amcasının ha­nımıyla evlendi. Tekrar  gitti. İstanbul’da takip edildiğini anlayınca Erzincan’a giderek İdadi Mektebinde (lise) öğretmenliğe başladı. Kafkas ve Balkan Sava­şı’na gönüllü olarak katıldı. Erzincan, Bayburt, Artvin ve Trabzon’da öğret­menlik yaptı. 1936’da emekliye ayrılarak Erzincan’ın Vasgert Köyü’ne yer­leşti. 1939 büyük Erzincan depreminde yaşamını yitirdi. Arapça ve Farsçayı çok iyi derecede bilen Mikdat Poyraz’ın on biri manzum, on dördü mensur olmak üzere toplam yirmi beş eserinden beşi basılabildi.

ESERLERİ:

ŞİİR: Ozanlar (1935).

DİĞER ESERLERİ: Cevahir-ü Efkâr fi Keşfi’l-Esrar (1910), Feryad-ı Dehşetengiz der Hakk-ı Trablusgarp (1911), Şerefü’l-Mücahidin (1915), Tevhid-i Kainat (1915).

KAYNAK: İbrahim Aslanoğlu / Divriği Şairleri (1961), TDE Ansiklopedisi (c. VII, 1990), TBE Ansiklopedisi (c.2, 2001), Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör