Nazım Poroy

Milletvekili, Hukukçu, Gazeteci, Siyasetçi

Ölüm
15 Nisan, 1957
-
Eğitim
İstanbul Hukuk Mektebi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Hukukçu, gazeteci, siyaset adamı, milletvekili (D. 1884, Selanik – Ö. 15 Nisan 1957). Selanik yöresinin tanınmış Türk simalarından Poroylu Hacı Tahir Ağa’nın torunu, İzzet Efendi’nin oğludur. İstanbul Hukuk Mektebi’nden 1908’de mezun oldu. Yeni Gazete’de yazarlık yaptıktan sonra Paris’e tahsile gönderildi. Orada da Paris Hukuk Fakültesini bitirdi. 1914’te yurda dönerek bir süre Osmanlı Bankası ile Posta ve Telgraf Nezareti’nin Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalıştı. Sonra yine gazeteciliğe dönerek, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde M. N. imzası ile makaleler yazdığı gibi; Sabah, İkdam, Tasviri Efkâr ve Vakit gazetelerinde de çalıştı. Ankara’da millî hükümetin kurulmasıyla Muhtelit Hakem Mahkemelerinde hükümet temsilci olarak atandı. TBMM’nin 4., 5., 6., 7. ve 8. döneminde Tokat’tan Milletvekili seçildi. Milletvekilliği sonraki dönemlerde de devam etti.

Nazım Poroy, gazetecilikle uğraşırken; Fransızcadan Edmond About’nun Dağlar Kıralı ve Bir Noterin Burunu romanlarını dilimize çevirmiş ve bu iki eser Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilmiştir. Yeni Medenî Kanun ile Borçlar Kanunu hakkında açıklama mahiyetinde birçok yazıları ile Muhtelit Hakem Mahkemeleri hakkındaki incelemeleri İstanbul Baro Mecmuası’nda çıkmıştır. “Hukuk Hayatı” unvanı ile Paris’te bir heyet tarafından çıkarılan, uluslararası hakkındaki inceleme dizisinden İsviçre’ye ait olanı tercüme etmiş ve bu eser İstanbul Barosu tarafından yayınlanmıştır. Türk Tarih Kurumu’nun isteği üzerine çevirdiği Fransa İnkılâbının Siyasî Tarihi de üç büyük cilt halinde yayımlanmıştır. Yine TTK’nın teklifi üzerine Heyd’in Doğu Ticareti Tarihi adlı önemli eserini çevirmiş, Türk Hukuk Tarihi hakkında bir eser yazmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör