Bilge Seyidoğlu

Akademisyen, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
13 Mart, 1941
-
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Halk bilimci (D. 13 Mart 1941 – Ö. 2014). İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1964) bitirdi. 1965-71 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede Türk Halkbilimi (Folklor) Bölümünde doktora (1971) yaptı. 1971-79 yılları arasında araştırma görevlisi, 1979-89 yılları arasında doçent, 1989 yılından sonra profesör öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tiyatro Bölümü başkanlığı (1991-92), Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu başkanlığı (1994-95), Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü (1994-2001), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü kurucu başkanlığı (1995-2001), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı (1995-2002, 2003) görevlerinde bulundu.

Türkçe ve çeviri makaleleri; Türk Folklor Araştırmaları, AÜ Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, EÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Kaynaklar, Halk Kültürü, AÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Türk Kültürü, Türk Folklorundan Derlemeler, Türklük Bilgisi Araştırma Dergisi, MÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor, Millî Kültür, Kümbet Mecmuası, Yağmur, Köz, TDE Ansiklopedisi, Belde ve Belediyemiz Gazetesi, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, Türk Dünyası El Kitabı gibi yayınlar ile ortak ve armağan kitaplarda yayımlandı. Birçok yerde sempozyum ve seminerlere katılarak bildiriler sundu, uzmanlık alanıyla ilgili konferanslar verdi. Türk Folklor Kurumu İhsan Hınçer Folklor Ödülü ile Erzurum Gazetesi Yılın Edebiyatçısı Ödülünü aldı.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Millî Folklor Dergisi, Bilig Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi gibi yayınlarda editörlük ve hakem kurulu üyesi olarak görev aldı. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, 2014 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar (1975), Erzurum Efsaneleri (1985), Mitoloji Üzerinde Araştırmalar (1989), Güçlükten Kolaylığa Kederden Sevince (Orhan Yavuz ile, 1990), 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz (ortak, 1991).

DERLEME: Türk Hikâyeler Külliyatı / Ferec Ba’de’ş-Şidde’den Seçmeler (Orhan Yavuz ile, 1990).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), TYB Kültür ve Sanat Yıllığı (2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör