İlhami Bekir

Şair

Ölüm
29 Mart, 1984
Eğitim
Darülmuallim (Erkek Öğretmen Okulu)
Diğer İsimler
Vecdi Ahmed, Herhangi Biri

Şair (D. 1905, Trablusgarp - Ö. 29 Mart 1984, İstanbul). Vecdi Ahmed ve Herhangi Biri imzalarını da kullandı. Berberi kökenli bir ailedendir. İstanbul’a küçük yaşlarda (1911) geldi. 1916 yılında ailesi dağıldı, onu Darüleytama (Yetimler Yurdu) verdiler. İlk politik hocası Hasan Ali Ediz’dir. 1922-23 yıllarında Darülmuallim (Erkek Öğretmen Okulu) mezunu (1926). Tevfik Fikret, Satı Bey, Ruşen Eşref’in öğrencisi oldu. Sabahattin Ali de onun okulda öğrenci idi. Önce Akçakoca’ya (Düzce), daha sonra Çanakkale’nin Ezine ilçesine öğretmen olarak atandı. 1954 yılına kadar İstanbul Üsküdar, Erenköy   ve İzmir’de öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan (1954) sonra eczacılıkla ilgili 1.300 kadar broşür hazırladı. Bilmece (1943-45, 108 sayı), Memleketimizde ve Dünyada Kitaplar (1950, 11 sayı) ile yaşamının son yıllarında SEK (Sanat El Kitapları) dergilerini çıkardı.

Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiiri “Sessiz Ağlayış” on dokuz yaşında Millî Mecmua’da (1924) yayımlandı. Sonraki yıllarda şiirleri Servet-i Fünûn (1926-40), Resimli Ay, Meşale, Halkevi, Varlık, Resimli Şark, Yeni Adam ve kendi dergisi SEK’te yer aldı.  Mavi Kitap ve 24 Saat (1929) adlı kitaplarını Nâzım Hikmet’le birlikte hazırladı. Nâzım Hikmet ile dostlukları Resimli Ay’da başladı. Bazı kitapları basıldığı halde piyasaya çıkmadan imha edildi. İskambil kâğıdı biçiminde sayfalara basılı Birinci Seans (1956) adlı kitabının yüz elli kadarı dağıtıldı, geri kalanı soğuk bir kış günü yazarının sobasını ısıttı. 1965 yılında, okuyanları şaşırtan, içine yer yer serpiştirilen şiirlerle bir şekil denemesi görünümünde olan Herhangi Bir Roman Kitabıdır’ı yayımladı. Romanının yazarı olarak da İlhami Bekir yerine Herhangi Biri yazılıydı. Şiirlerinin bazıları Ermeniceye ve Arapçaya çevrildi.

“Bireysel duygulardan, tek insandan yola çıkması, kadın erkek ilişkilerine ve aşka ağırlık vermesi, zaman zaman gizemciliğe yaklaşan hoşgörüsü ve anlatımcılığa, betimlemeye ağırlık veren deyiş biçimi, İlhami Bekir’i Nâzım Hikmet’ten ayıran en önemli özellikleridir.” (Refik Durbaş)

“Cemal Süreya, ‘Afrika arslanı’ der onun için. İlhami Bekir Tez, kendininki ile Tevfik Fikret’in oğlu Haluk’un nasibi arasında benzerlik kuran bu şair, Berberi kökenli, sonradan ‘Türk’ ve bu topraklarda hep yetimdir. Toplumcu-gerçekçi ilk şair kuşağındandır. Nâzım Hikmet’in akranı, ölümüne kadar da yakın dostudur. İlk şiirlerini yayımladığı 1924’ten yetmişlerin sonuna kadar yazmaya devam eder. Türkçe’de serbest nazımı kullanan ilk şair olarak bilinir, müstezatdan dönmedir yaptığı. Nâzım Hikmet ise, Mayakovski’den esinlenir. Bu yakın dostluk, onun içtimai konulu şiirlerine zorunlu ve gönüllü bir etki olarak da yansır. Şiirleri, proleter ve yeni Türkçenin kazandığı muharebelerden biri olarak övülürken, Halit Ziya Uşaklıgil’e göre de ıstırabın çocuğudur, biçarelerin, sefillerin, aşksız ve ışıksızların matemini haykıran bir şairdir. Ama, yazma etkinliği elli yıldan fazla bir zamana yayılan İlhami Bekir Tez’in yapıtlarının akibeti hazindir; kitapçılar yok etmiş, sansürde ve yangında telef olmuştur. Kimi kitabı ise bizzat kendisi tarafından sakıncalı görüldüğü için, basıldıktan sonra aylarca yemek masasında örtü olarak kullanılmıştır. Kimisini ise sadece birkaç yüz kişi okumuştur ve bir nüshası bile yoktur. (…)

“Şiiri vazife gören, geçmişini düşünüp mutlu olan, Nâzım’ın örgüt arkadaşı, anlatabildiklerini unutmuş olan, unutamadıklarını da anlatamayan eski tüfek bir şair...” (Salim Şahin)

ESERLERİ:

ŞİİR: Hayat Bilgisine Göre Çocuk Şiirleri (1927), Mavi Kitap (1929), 24 Saat (1929), Birinci Forma A (1930), Herhangi Bir Şiir Kitabıdır (1931), Mustafa Kemal (1933), Olduğu Gibi (1935), Hürriyet Kasidesi (1945), Birinci Seans (1956), En Güzel Şarkı (1960), Şiirleri (1971), Altın Destan: M. Kemal Atatürk (1973), 70 Yılın Melankolisi (1975), Unuttum (1979).

ROMAN: Taşlı Tarladaki Ev (1944), Herhangi Bir Roman Kitabıdır (1965).

DENEME: Küba ve Bir Şairin Mektupları (1962).

HAKKINDA: Refik Durbaş / Mektup Var İlhami Bekir’den (1997),  Salim Şahin / İlhami Bekir Tez’den Mektup Var!..  (Virgül, Kasım 1997), Hasan Akarsu / Ölümünün 15. yılında... “Mektup Var İlhami Bekir’den” (Cumhuriyet Kitap, 8.04.1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Hasan Akarsu / Şiirin Kanatlarında Mektuplar (2001), Birsen Pekçolak - Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör