İhtifalci Ziya Bey

Şair

Doğum
Ölüm
27 Mart, 1930
-
Eğitim
Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü

Şair (D. 1866-67, İstanbul - Ö. 27 Mart 1930). Galatasaray Lisesi (1886), Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü mezunu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Millî günler dolayısıyla çok sayıda tören (ihtifal) düzenlediği için İhtifalci adıyla ünlendi. Kültür ve tarih konularında incelemeleriyle tanındı. Kabri Eyüp’te Dedeler Mezarlığı bölümündedir.

ESERLERİ:

Tarih-i Sanayi (1891), Vesaik-i Kadime-i Edebiyye (1895), Resimli İlm-i Nebatat (1896), Âlem-i İslâmiyyet (1900), Rehber-i Usül-i Tercüme (1907), Kâriye Cami-i Şerifi (1910), Konya Seyahati Hatıratından (1910), Bursa’dan Konya’ya Seyahat (1910), Yenikapı Mevlevihânesi (1913), İstanbul ve Boğaziçi (2 cilt, 1920-28), İstanbul’da Âsâr-ı Atika Hakkında Muhtasar Malumat (1920), Siyer-i Nebi (1921).

HAKKINDA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Semavi Eyice / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 21, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör