İhsan Ozanoğlu

Araştırmacı

Doğum
15 Nisan, 1907
Ölüm
13 Şubat, 1981
Eğitim
İstanbul Öğretmen Okulu
Burç
Diğer İsimler
Âşık İhsan Ozanoğlu

Kültür araştırmacısı (D. 15 Nisan 1907, Kastamonu – Ö. 13 Şubat 1981, Kastamonu). Âşık İhsan Ozanoğlu olarak da bilinmektedir. Dedesi Âşık Mehmet, babası mevlithan ve tasavvuf musikişinası Şekerci Âşıkoğlu Ahmet Efendi’dir. Ailesinden asker ve bilginlerden başka Âşık Ali, Âşık Mehmet, Âşık Bayraktar gibi birçok saz şairi yetişti. Küçük yaşlarda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu. Nasrullah İptidâi Mektebinden (ilkokul) sonra Dârülhilâfe Medresesinden mezun oldu. 1928 yılında İstanbul Öğretmen Okulunu dışarıdan sınava girerek bitirdi ve ilkokul öğretmenliğine başladı. Kastamonu’nun köylerinde on yıl öğretmenlik yaptıktan sonra şehir merkezindeki ilkokullardan birine atandı. Kastamonu ve civarındaki bilginlerden dersler alarak Osmanlıcasını ve bilgisini artırdı. Safranbolulu Vasfi Hoca, Ahmet Asım Efendi, Hacı Hafız Ömer Aköz, Kaybanzade Halit, Müderris Salih Efendi hocaları oldu. 1946 yılında Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne getirildi. Kütüphane müdürlüğü sırasında Kastamonu’nun kültürel değerlerini araştırma, yayımlama fırsatını buldu. 1963 yılında bu görevinden emekliye ayrıldı. 

Âşıklık geleneğini ve bağlama çalmayı Âşık Kemalî’nin oğlu Âşık Hasan’dan öğrendi. Hem Dîvân hem de Âşık tarzında şiirler yazdı. Dîvân şiiri tarzındaki eserleriyle geleneğe uyarak bir Dîvân oluşturdu. Âşık tarzı şiirlerini risaleler hâlinde yayımladı. Ayrıca, Âşık edebiyatı hakkında bir inceleme kitabı yazdı. Kastamonu’nun yerel gazetelerinde yazı ve şiir yayımlamayı sürdürdü. Kastamonu halk türkülerinin derlenmesinde de önemli hizmetleri oldu, pek çok türkünün TRT repertuvarına girmesini sağladı. Yazdığı kitap ve risalelerden ancak yüz on beş adeti yayımlandı. Yayımlanmayanlar Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, Ankara Etnografya Müzesi, Millî Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arşivlerindedir.

BAŞLICA ESERLERİ:

Atatürk Devrimi Destanı (1938), Göklere Doğru (1938), Zaferden Zafere (1938), Kastamonu Bilmeceleri (Nasıh Güngör’le, 1939), Millî Şef Kastamonu’da (1939), Kördüğüm (1939), Âşık Edebiyatı-Methal (1940), Efe Yüreği (1942), Zelzele Destanı (1943), Halkevi Destanı (1946), İnönü Destanı (1946), Kastamonu Elması (1946), Üç Telli (1946), Bülbül (1947), Kastamonu Destanı (1952), Kastamonu Köyleri (1952), Kastamonu Kütüğü (1952), Kızılay Destanı (1952), 30 Ağustos (1952), Öğüt (1952), Saz (1952), Vasiyet (1952), 29 Ekim (1952), Turistik Kastamonu (1958), Kastamonu’nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar Dizisinden Akkaftan (1958), Andelibî (1958), Büyük Haydar Efendi (1958), Ketenoğlu (1958), Prof. Dr. Savni Huş (1958), Celâlî (1959), Nuhzadeler (1959), Şair Nedret (1959), Candaroğlu İsmail Bey (1959), Candaroğlu Kasım Bey (1959), Hayreddin Atûfî (1959), Şeyh Ahmet Siyahî (1959), Şeyh Muharrem (1959), İsfendiyar Bey (1959), Medhî (1959), Hayreddin Hızır (1959), Lâtifî (1959), Hayreddin Evhad (1959), Demircioğlu (1959), Candaroğlu İbrahim Bey (1959), Taşköprülüzadeler Hayrettin Halil (1959), Taşköprülüzadeler Ahmed İsamüddin (1959), Yavuz’un Hocası Halimî Çelebi (1959), Zeki Cemal Bakiçelebioğlu (1959), Sadık Paşa (1959), Çelenligil (1959), Meftunî (1959), Bediî (1960), Mahvî (1960), Meydanî (1960), Şâdî (1960) Türabî (1960), Üzengicioğlu (1960), Yılanlıoğlu (1961), Ahmet Kıral (1961).

KAYNAK: M. Nasıh Çelenligil / Ozanoğlu Hayatı ve Şiirleri (C. I, 1944) - Kastamonu Şairlerinden İhsan Ozanoğlu (Ecevit, sayı: 10, Ekim 1944), Nail Tan / Kastamonu Halk Şairleri (Halk Kültürü, VI. Kitap, 1985) -İhsan Ozanoğlu (Türk Folkloru Araştırmaları (1983), Ahmet Yaşar Zengin / Âşık İhsan Ozanoğlu Üzerine Düşünceler (I. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 2001), Ozan Ozanoğlu / Bütün Yönleriyle İhsan Ozanoğlu (I. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 2004), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör