Abdulgani Seniy Yurtman

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Mülkiye Mektebi

Şair ve yazar (D. 1871, İstanbul - Ö. 1951, İstanbul). İlköğrenimini Valde Mektebinde yaptı. Ağabeyinin memurluğu nedeniyle ortaokulu Akka’da bitirdi. Resmi kuruluşlarda bir süre memur olarak çalıştıktan sonra döndüğü İstanbul’da Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1898) mezun oldu. Sonraki yıllarda bir süre Maarif Nezaretinde görev aldı. Daha sonra Selanik, Gevgilli, Karaferye kaymakamlık görevlerini yürüttü. Meşrutiyetten (1908) sonra Selanik Hukuk Mektebinde müdür vekilliği görevinin yanı sıra devletler hukuku ve idare hukuku dersleri verdi. Yemen, Aden, Beyrut vilayetleri mektupçuluğu, Beyrut Vali vekilliği ve Belediye başkan vekilliği, Lazkiye mutasarrıflığı görevlerinde bulundu.

İstanbul’a dönüşünde Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde çalıştı.1935 yılında yaş sınırını doldurarak emekliye ayrıldı. Son yıllarında Dışişlerinde Arapça çevirmenliği, Polis Enstitüsünde Arapça öğretmenliği yaptı. Makalelerini Mecmua-i Ebüzziya, Hazine-i Fünûn, Mizan vb. birçok gazete ve dergide yayımladı. Şiirlerini kitaplaştırmadı.

ESERLERİ:

OYUN: Akıbet-i Tevekkül (1313 / 1895)

GEZİ: Yemen Yolunda (1325/1909), Yemen Yolunda (Yemen’den Avdet, 1330 / 1914).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Aksiyyat (1307 / 1889), Eshab-ı Tabakat-ı Seba (1311 / 1893), Edebiyat (1312 / 1894), Hikemiyat-ı İslâmiye ve Şarkiye (1316 / 1898), Beyrut Bombardımanı (1916).

ÇEVİRİ: Tarih-i Medeniyet (C. Seignobos’dan, 1328 / 1912), Maarif Divanından Seçmeler (1942)

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Hakkı Tarık Us / Elli Yıl Mecmuası (tsz, s.62-63), “Ağralı, Sedat” (Büyük Larousse, 1986), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2. bas. 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör