Agah Efendi (Semerkantlı)

Divan Şairi, Hattat, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet Bolak, Hacı Bolak

Divan şairi ve hattat (D. Semerkand, 1630 - Ö. Diyarbekir, 1728). Asıl adı Mehmet Bolak’tır, Hacı Bolak adıyla da ünlüdür. Ramiz ve Ali Emirî’ye göre Semerkand, Esat’a göre yine Semerkand ya da Buhara, Safavi’ye göre ise Buhara doğumludur. “Küşâde eyledi dil goncesin yine Âgâh / Meğer nesîm-i Semerkand’dır hevâ-yi sebû  beyti de onun Semerkand doğumlu olduğunu göstermektedir.  Diyarbekir’in ünlü şairleri ile hattatları arasındadır. Semerkand ve Buhara’da eğitim gördükten sonra Diyarbekir’e geldi, altmış yıl hocalık yaptı. Farsça ile Türkçe şiirleri ve Divan’ı vardır. Âgâh’ın yazma divanlarına birçok kütüphanede rastlanılmaktadır.  

Tebriz, Bağdat Şam, Kudüs, Mısır gibi ülkeleri dolaşmış 1669’da Diyarbakır’a gelip yerleşmiştir. Ünü yaygın bir şair ve hattat olduğunda bütün kaynaklar birleşmektedir. Farsça şiirleri de vardır. Diyarbekirli birçok şair ve hattata öğretmenlik yapmıştır. Çeteci Abdullah Paşa, Hattat Adem, Şair Lebib birkaç öğrencisi arasında sayılabilir.

 Agâh Efendi hiç evlenmemiş olup, 1728 yılında ölmüştür. Mezar taşında Diyarbekirli şair Vâli'nin şu tarihi yazılıydı:

 

Göricek hâli mekânın şu fena dünyâda

Hüzn ü endûh ile dil eyler iken girye

Verdi bu mısrâ-ı târih ile hâtıf haberi

Girdi dâr-ı ireme ârif ballah Agâh

 

KAYNAK: Ş.  Beysanoğlu /  DFSA (1. Bas., Ankara1966, 2. Basım 1996) - Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar (1985).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör