Metin Sözen

Sanat Tarihçisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat tarihçisi. 1936, Elazığ doğumlu. Antalya Lisesi, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü (1959) mezunu. Bitirdiği bölümün Türk-İslâm Kürsüsüne asistan oldu. Aynı yerde doktorasını verip (1967), doçentliğe (1972) ve profesörlüğe (1979) yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. TRT’de yayınlanan bazı programların hazırlanmasına katkılarda bulundu. TBMM Başkanlığı kültür-sanat danışmanlığına atanarak (1984), Millî Saraylar’a bağlı tarihî köşk ve saraylarla ilgili onarım ve tanıtım çalışmalarını yönetti. Ünlü mimarlarımız ve mimarlık tarihimiz üzerine incelemeleri vardır.

Halen İTÜ’deki öğretim üyesi görevine ek olarak, Türkiye'nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşu olan ÇEKÜL’ün başkanlık görevini yürütmeye devam etmektedir.

Ayrıca TBMM'ye bağlı olan saray, köşk ve kasırların ve içindeki tarihi eşyaların daha iyi korunması için oluşturulan ve de Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde olan Bilim ve Değerlendirme Kurulu başkanıdır. Makaleleri; Yelken, Akşam, Sanat Olayı vd. dergi ve gazeteler ile ortak kitaplarda yayımlandı.

Diyarbakır’da Türk Mimarisi (1971) başta olmak üzere, eserlerinin birçoğu Diyarbakır tarihi eserleriyle ilgili çalışmaların ana kaynakları arasındadır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Anadolu Medreseleri (1970), Ana-dolu’da Kentler (1971), Diyarbakır’da Türk Mimarisi (1971), Türk Mimarlığı’nın Tarihsel Gelişimi (1980), Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi (1981), Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Sanatı (1983), Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1984), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü (Uğur Tanyeli ile, 1986), Sinan, Architect of Ages (Yüzyılların Mimarı Sinan, 1988).

BAŞLICA BELGESEL FİLMLERİ: Anadolu’da Konutun Öyküsü (1984), Kültürlerin Yeşerdiği Ülke Türkiye (1984), Bin Türlü Mavi Akar Boğaziçinden (1987), Eski Konaklar - Yeni Konaklar (1988), Suyla Gelen Kültür (1988) vd.

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör