Metin Kayahan Özgül

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
30 Nisan, 1961
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı. 30 Nisan 1961, Ankara doğumlu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1982) tamamladı. Aynı üniversitenin Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığında okutman olarak çalışmaya (1983) başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında “Sâmi Paşa-zâde Sezâyi’nin Küçük Şeyler’inde Fiktif Yapı” adlı teziyle (1984)  yüksek lisans, “XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ” başlıklı teziyle doktora (1988) yaptı. Ertesi yıl, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne yardımcı doçent olarak tâyin oldu. Türk dili ve edebiyatı eğitimi üzerine Amerika Birleşik Devletlerinde de öğrenim gördü.

Makaleleri; Divan, Yeni Divan, Yeni Sözcü, Töre, Doğuş, Nilüfer, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Kültürü, Türk Kültürü Araştırmaları, Bilge, Kitap-lık, Nar, Sanat Dünyamız, Son Duvar, Ludingirra, Edebiyat Güncesi, Hece dergileri ile ortak ve armağan kitaplarda yayımlandı. Kandille İskandil adlı kitabıyla 2003’te Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Araştırma: Halid Fahri Ozansoy, Hayatı ve Eserleri (1986), Hersekli Arif Hikmet / Hayatı ve Eserleri (1987), Leskofçalı Galip / Hayatı ve Eserleri (1987), Yenişehirli Avni / Hayatı ve Eserleri (1990), Türk Edebiyatında Siyasî Rüyalar (1993), Resmin Gölgesi Şiirine Düştü / Türk Edebiyatında Tablo Altı Şiirleri (1997), Osman Nevres / Hayatı ve Eserleri (1998), Helvacı-zâde Muharrem Hasbi, Hayatı ve Eserleri (1998), Münif Paşa (2005), Divan Yolundan Pera’ya Selametle (2018).

Yayına Hazırlama: Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları (1991), Nahid Sırrı Örik / Yıldız Olmak Kolay mı? (1996), Nahid Sırrı Örik’in Bütün Eserleri / San’atkârlar (1996), Nahit Sırrı Örik / Eve Düşen Yıldırım (Hikâyeler 3 / Vahide Bilgi ile, 1998), Paşa Beyzade Ömer Ali Bey / Türkmen Kızı (1998), Salahaddin Enis / Bataklık Çiçeği (Roman, 2000), Kenan Hulûsi Koray / Beşer Dakikalık Hikâyeler (2000), Ali Kemal / Fetret (2003), Ali Kemal / Ömrüm (2004).

Derleme: Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek (ortak kitap, 1987), Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları (1991), Ali Ekrem Bolayır’dan Suud Kemal Yetkin’e Mektuplar (1996), Bigâne Durmayın Aşinanıza / Müftüoğlu Ahmet Hikmet’in Mektup, Şiir ve Günlükleri (1996).

Deneme: Kandille İskandil (2003).

Antoloji: Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi (2000).

Ayrıca yayıma hazırladığı kitapları vardır.

KAYNAKÇA: Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör