Bilal Saklan

Hadis Araştırmacısı

Eğitim
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü

Hadis araştırmacısı. Konya Yüksek İslâm Enstitüsü (1977) mezunu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1986), doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında (1989) tamamladı. SÜ İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkan yardımcılığı, SÜ İlâhiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, SÜ İlâhiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.   

Makalelerini; Tasavvuf, Selçuk Ü-niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü dergilerinde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı. “Kutlu Doğum” pa-nellerine ve diğer bilimsel toplantılara konuşmacı olarak katıldı.

ESERLERİ:   

Mütevatir Hadisler ve Meseleleri (1986), Konya Yusufağa Kütüp-hanesinde Mevcut Hadis ile İlgili Yazma-Matbu Eserler (1987), Kutu’l-Kulub’daki Tasavvufi Hadislerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri (1989), Ebu Bekir Muhammed El-Kelabazi ve Maani’l-Ahbar (1991), Hadis İlimleri Açısından Muhaddis Sufiler ve Sufi Muhaddisler (1997).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör