İbrahim Yasa

Sosyolog

Doğum
-
Ölüm
-
-
Eğitim
İzmir Atatürk Lisesi

Sosyolog (D. Demirhisar / İzmir – Ö. ?). İzmir Muallim Mektebini ve İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. 1930’da Konya / Karapınar İlkokulunda öğretmenliğe başladı. ABD Missouri Üniversitesinde 1937’de yüksek lisans, Cornell Üniversitesinde 1940’ta doktora yaptı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye’ye dönemedi ve Columbia Üniversitesi Körler Enstitüsünde iki yıl sosyoloji ve iktisat dersleri okuttu. 1942’de Türkiye’ye döndükten sonra henüz kurulmakta olan Hasanoğlan Köy Enstitüsünde görev aldı. 1947’ye kadar orada çalıştıktan sonra Ankara Gazi Lisesine atandı. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1953’te yeni kurulan TODAİ’ye geçti. Burada araştırma uzmanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 8 Kasım 1957’de sosyoloji doçenti olarak AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada Sosyoloji Kürsüsüsünde profesör öğretim üyesi olarak çalıştı.

ESERLERİ:

İlkokullarda Yardımcı Okuma Kitabı (Ortak yayın, 1945), İlk ve Ortaokullarda Yarışma Oyunları (Ortak yayın, 1948), Hasanoğlan Köyünün İçtimaî ve İktisadî Yapısı (1955), Sindel Köyünün Toplumsal ve Ekonomik Yapısı (1960), Türkiye’de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bununla İlgili Bazı İdarî Meseleler (1962), Ankara’da Gecekondu Aileleri (1966).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör