İbrahim Yarkın

Ziraatçı, Yazar

Ölüm
Eğitim
Türkistan Devlet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

Ziraatçı, yazar (D. 1902, Kahata mahallesi / Sebzar / Taşkent – Ö. 1995, Ankara). Özbek Türklerindendir. İlkokulu bitirdikten sonra, 1913 yılında Münevver Kârî Abdurreşithanoğlu’nun yeni usûl o-kulunda orta kısmı (1915), Sovyet rejimi tarafından İkinci Basamak Okul adı verilen okulda liseyi (1921) bitirdi. 1921-22 ders yılında Taşkent’te-ki Türkistan Devlet Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliğinde, 1922-23 ders yılında, Moskova’daki Maden Mühendisliği Akademisinde okudu. 1923 yılında arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’ye kaçtı. 1923 yılı sonunda Berlin’e giderek üniversitede yabancı öğrenciler için açılan Almanca dil kursuna devam etti, bir çiftlikte ziraî staj yaptı. Berlin Yüksek Ziraat Okulundan (1927) mezun oldu. 1928’de Macaristan’da staj yaptı. 1928-29 ders yılında Debrecen Üniversitesi Tabiî Bilimler Fakültesinde “Tür­kistan’daki Coğrafî Şartlar, Hayvancılık” teziyle doktorasını tamamladı.

Berlin’de Yaş Türkistan dergisinde redaktörlük ve yazarlık, Türkiye’de Zootekni Laboratuarında asistanlık (1931) yaptı. 1946 yılında Zo­otekni profesörü oldu. 1951 yılında Zo­otekni Kürsüsü Başkanlığına getirildi ve 1972 yılında emekli olana kadar bu görevde kaldı.

1964 yılında Türk Kül­türünü Araştırma Enstitüsüne aslî üye, 1983 yı­lına kadar bu enstitüde asbaşkan ve bilim ku­rulu üyesi, Ankara’da Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (kurucu) üyesi ve başkanı oldu.

BAZI ESERLERİ:

Sığırcılık (1950), Koyunculuk (1953), Atçılık (1953), Keçi ve Domuz Yetiştirmesi (1954), Zootekni II (1950).

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör