Nasuh Efendi

Mutasavvıf

Ölüm

Mutasavvıf (D. ? – Ö. 1517-18, Tosya / Kastamonu). Eğitimini Şeyh Taceddin Karamani’nin yanında tamamlayıp hilafet (vekâlet) alan âlimlerdendir. Aynı zamanda hattat ve şairdir. Risâletü’l-Edviyye fî Tarikati’s-Sûfiyye ile müritin mürşidine karşı davranışları ve tarikat adabından bahseden küçük Risâletü’l-Edebiyye isimli eserleri kaleme aldı. Adı geçen tekkede üç yıl kadar faaliyet gösterdikten sonra makamını halifesi Muallimzade Mustafa Efendi’ye bırakarak memleketine gitti ve orada vefat etti.

ESERLERİ:

Risâletü’l-Edviyye fî Tarikati’s-Sûfiyye, Risâletü’l-Edebiyye.

KAYNAK: Mustafa Bektaşoğlu / Hat Sanatı ve Tosyalı Hattatlar (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör