Orhan Başaran

İslam Sanatı Araştırmacısı, İslam Tarihçisi

Doğum
15 Mart, 1969
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Burç

İslâm tarihi ve sanatları araştırmacısı. 15 Mart 1969, Girnos / Genç / Bingöl doğumlu. Bingöl Cumhuriyet İlkokulu (1979), Bingöl İmam Hatip Lisesi (1986), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (1990) mezunu. 1991’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans programını 1995’te “Makdisî’nin Arapça Keşfü’l-Esrâr’ı ve Farsça Tercümesi” konulu teziyle, doktorasını 2000 yılında “İdrîs-i Bitlîsî’nin Heşt Bihişt’inin Hâtimesi” teziyle Atatürk Üniversitesi SBE’de bitirdi. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanı olarak görev yaptı.

Makaleleri, 1999 yılından itibaren Akademik Araştırmalar Dergisi, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Sâib-i Tebrizî’nin Bazı Darb-ı Meselleri ve Onlarla İlgili Örnek Beyitleri (Mehmet Atalay ile birlikte, 1998), Fars Dili ve Edebiyatı İle İlgili Bazı Sözlük ve Gramerler (2000), Farsça Grameri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (2000), Farsça Klasik Metinler (Mensur-Manzum, Mehmet Atalay ve Hasan Çiftçi ile birlikte, 2002), Hayyâm - Hayatı, Felsefesi ve Gerçek Rubaîleri (Hasan Çiftçi ile birlikte, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör