Naom Avram

Gazeteci, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Hukukta (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Gazeteci-yazar ve şair (D. 1807, İstanbul – Ö. 1918, İstanbul). İlköğrenimini Şule-i Maarif Okulunda, ortaöğrenimini Vefa İdadisinde, yükseköğrenimini Mekteb-i Hukukta tamamladı. İdadîde öğrenci iken, İsmail Safa ve Menemenlizâde Tahir’in öğrencisi oldu. Avukatlık yaparak geçimini sağladı.

Şiirlerini; Malûmat, Mekteb, Musavver, Pul, Fenn ü Edep dergilerinde yayımladı. Türkçe yazılar yazan Musevîlerin yazılarını çıkardığı Mir’at gazetesinde (1908) yayımlayarak kültürümüze hizmet etti. Daha sonra çıkardığı Ceride-i Lisan gazetesinde Türkçe bilmeyen Musevilerin dilimizi öğrenecekleri bir ortam sağladı. Aruz vezniyle yazdığı şiirleri, Kanunî Artaki ve Lem’i tara­fından bestelendi. Şiirlerini, Kalb-i Şikeste (1901) adlı kitabında topladı.

HAKKINDA: V. Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (c. 1, 1975), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör