Bilâl N. Şimşir

Siyaset Bilimci

Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset bilimci. 1933, Omurtağ (Osmanpazarı) / Bulgaristan doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1957) mezunu. Aynı fakültenin Diplomasi Tarihi Kürsüsünde yaklaşık üç yıl asistan olarak görev yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığına geçti (1960). Bu bakanlığın merkez ve dış teşkilatının bütün kademelerinde otuz sekiz yıl görev yaptı. Büyükelçi olarak Arnavutluk’ta, Çin’de, Avustralya’da ve Güney Pasifik ülkelerinde Türkiye’yi temsil etti. Kırk bir yıl hizmet verdikten sonra 1998’de emekli oldu.

Sonraki yıllarda kendisini bilimsel çalışmalara ve yazarlığa verdi. 1976’da Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. İngiliz, Fransız, Amerikan ve Osmanlı-Türk arşivlerinde derin araştırmalar yaptı, on binlerce belge toplayarak, kendi imkânlarıyla bir mikrofilm arşiv sistemi kurdu. Atatürk üzerine en fazla eser vermiş olan tarihçilerden biridir. Eserlerinin büyük bölümü dünya kitaplıklarında ve kataloglarında yer aldı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Rumeli’den Türk Göçleri (2 cilt, 1968, 1970), Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşa’nın Sonu (1970), Contribution a l’Histoire des Populations Turquies en Bulgarie 1876-1880 (1876-80’de Bulgaristan’dan Göçler, 1966), Malta Sürgünleri (2. bas. 1985), Bulgaristan Türkleri (1986), Ankara... Ankara: Bir Başkentin Doğuşu (1990), İngiliz Belgelerinde Atatürk: 1919-1938 (yay. haz., 2.bas.1992), Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları (haz. Bilal Şimşir, 1993), Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar, 1990-1992: Kırgızistan, Özbekistan ve Çok Taraflı Anlaşmalar (1993), Lozan Telgrafları: Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı (1994), Bizim Diplomatlar (1996), 1878-1918 Yıllarında Türk-Rus İlişkileri (1999), Doğunun Kahramanı Atatürk (1999), Şehit Diplomatlarımız 1973-1994 (2000), Türkiye Arnavutluk İlişkileri (2001), Atatürk ve Afganistan (2002), AB-AKP ve Kıbrıs, Ermeni Meselesi (2005).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VI, 1969), Bilâl N. Şimşir / Türkiye Arnavutluk İlişkileri (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör