Babanzâde İsmail Paşa

Biyografi Yazarı, Bibliyograf

Ölüm
Eğitim
Zâbit Mektebi (Irak)

Biyografi yazarı, bibliyograf. (D. 1839, Bağdat - Ö. 1923, İstanbul). Irak’ta Zâbit Mektebinden mezun oldu. 1875 yı­lında İstanbul'a geldi. Mirliva rütbesi ile Jandar­ma Dairesi Müdürlüğü yaptı. Bu görevinden 1920 yılında emekli oldu. Bîr yandan askerlik yaparken diğer taraftan da ilmî çalışmalarını yürüttü. Kâtip Çelebi’nin İzahul'Meknûnfı'z-Zeyli alâ Keşfe'z-Zünûn an Es-mâi'l'Kütübi vel-Fünûn adlı eserine (Keşfü'z-Zünûn Zeyli) Arapça bir zeyl hazırladı. Bu eser, Kilisli Rıfat Bilge tarafından düzeltilerek, 2 cilt olarak 1945 ve 1947 yıllarında yayımlandı, 2. basımı 1972’de yapıldı. Kâtip Çelebi tarafından görülmeyen ve ondan sonra yazılan dört bin kadar eseri içermekte olan bu çalışma İran’da da birçok defa basılmıştır. İsmail Paşa emekliliğinin üçüncü yılında öldü, Bakırköy Mezarlığında toprağa verildi.   

ESERLERİ (Biyografi):

Hediyetü'l Arifin (İsmail Paşa'nın doğuda yetişen ya­zarlar ve eserleri ile eserlerin muhtevaları hakkında bilgi­ler), Hediyetul'Arifîn fî Esmâi'l Müellifin ve Asâri'l-Musannifin Hediyetü'l Arifin (Esmaü'l-Müellifin diye de bilinir, 2 c., 1952, 1955). Bu son eserin geniş bir indeksi Nail Bayraktar tarafından hazır­landı (Hediyyetü'l'Arifîn Şöhretler İndeksi, 1990).

KAYNAK: Keşfü'z-Zünûn Zeyli (önsöz, 1990), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1 (1977), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi 2 (2002), Hulusi Kılıç,"Bağdatlı İsmail Paşa," TDV İslam Ansiklopedisi 4/447-448), A. Yücel / TMA s. 57)

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör