Nahifî

Divan Şairi, Hattat

Doğum
-
Ölüm
-
Burç

Divan şairi, hattat (D. ?, İstanbul - Ö. 1738). İyi bir öğrenim görerek yetişti, Farsça ve Arapça öğrendi. Ünlü hattat Hafız Osman’dan hat (yazı) dersleri aldı. Bir yandan çeşitli devlet görevlerinde bulunurken, öbür yandan da hattatlık yaptı. İki defa İran’a (1697 ve 1700 ) ve bir kez de Macaristan’a (1719) elçi olarak gitti. Dönüşünde Şıkk-ı Sânî Defterdarı (Maliye Bakanı) oldu. Hamzavî tarikatına bağlandığı söylenen şairin eserleri tasavvuf etkisindedir.

Sahibi olduğu iki Divan’ından birincisi, Hazret-i Peygamber’e yazdığı naatlar, gazeller ve kasidelerden; diğeri aşk şiirlerinden oluşur. Mevlâna’nın ve Yunus Emre’nin etkisinde görülen şiirleri, dilinin güzelliği, yalınlığı ve söyleyişindeki rahatlığıyla usta bir lirik şair olarak dikkat çekti. Ona asıl ününü kazandıran ise günümüze kadar okunagelen Mesnevi tercümesinde gösterdiği başarıdır.

ESERLERİ:

Tercüme-i Mesnevi (Kahire, 1852, Amil Çelebioğlu tar. İstanbul, 1962), Tahmis-i Kaside-i Bürde (El-Busiri’den çeviri ve üç dilde tahmis, 1880).

Basılmamış ve yazma nüshaları çeşitli kütüphanelerde bulunan eserlerinden bazıları: Divan, Hilyetü’l-Envar, Mevlid, Tevhid-i Hak, Fazilet-i Savm, Âdâbı-ı Tarikat ve Kavâid-i Hakikat, Risale-i Hıdriyye vd.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör