Nahide Bozkurt

İslam Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm tarihi araştırmacısı. 1958 doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1984) mezunu. Doktorasını aynı yerde “Halife Me’mun Dönemi ve İslâm Kültür Tarihindeki Yeri” konulu teziyle tamamladı (1991). 1996’da doçent, 2003’te profesör oldu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri 2000 yılından itibaren İslâmiyat, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Dinî Araştırmalar dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı. İlgi alanı ilk dönem Abbasi halifelerinin din politikasıdır.

ESERLERİ:

Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali (2000), Siyer (Hz. Muhammed’in Hayatı, 2002), Mu’tezile’nin Altın Çağı - Me’mun Dönemi (2002).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör