İbrahim Tali Öngören

Tabip, Milletvekili, Diplomat, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
02 Ocak, 1952
-
Eğitim
Askerî Tıp Mektebi

Askeri tabip, diplomat, siyaset ve devlet adamı, Diyarbakır milletvekillerinden (D. 1875, İstanbul – Ö.  2 Ocak 1952). Babası Yusuf Tali Paşa, annesi Fatma Rasime hanımdır. Kayınpederi Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Münip Paşa’dır. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Girdiği Askerî Tıp Mektebi(Tıp Fakültesi)’ni tabip yüzbaşı olarak bitirdi. İstanbul hastanelerinde ve kıtalarda çalıştı. 1896’da sınava girerek operatör oldu. Haydarpaşa Hastanesi’nde çalıştı, vekâleten hastanenin Başhekimliğini yürüttü. Aralık 1911’de terhis edildi. Mısır’da rastladığı arkadaşları ile Bingazi’ye harp cephesine giderek orada Mustafa Kemal’le birlikte bulundu. Bingazi Kuvvetleri Sağlık Başkanlığına getirildi, rahatsızlanarak, 1912’de İstanbul’a döndü.

İbrahim Tali Bey, Balkan Savaşı (1912-13)’na katıldı. Samsun Fırkası Sıhhiye Bölüğü Baştabibi, Mürettep 10. Kolordu Baştabibi oldu; mütarekeden sonra Harbiye Nezarerti (Savunma Bakanlığı) Sağlık Dairesi Şube Müdürlüğü yaptı. Bu sırada Van, Ankara ve Kayseri’de görülen “lekeli tifo” salgını mücadelesine katıldı. Genel Seferberlikte (1914) Sıhhiye Dairesi Başkanvekili oldu. Mayıs 1915’te İkinci Ordu Sağlık Dairesi Başkanı olarak Çanakkale’ye gönderildi, ardından Diyarbakır’a verildi. 1917’de Doğu Orduları Grubu Sağlık Müfettişi olarak Elaziz (Elazığ)’e, Mart 1918’de Yıldırım Orduları Grubu Sağlık Müfettişi olarak Filistin’e gönderildi. Mütarekede Harbiye Nezareti Sağlık Dairesi II. Başkanlığına getirildi, 9. Kolordu Sağlık Müfettişliğine atandı ve 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal’le Samsun’a çıktı. Amasya, Sivas ve Erzurum’da bulundu.

İbrahim Tali Bey, Haziran1920’de Ermenistan harekâtı nedeniyle kurulan Şark Cephesi Sağlık Başkanlığı’na getirildi. Rusya’ya gönderilen siyasî heyete danışman olarak katıldı. Ağustos ayında Moskova’ya gitti,  elçi Ali Fuat Paşa’nın Moskova’ya gitmesi üzerine,  Sarıkamış Karargâhı’na döndü. Mayıs 192l’de Ankara’da Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına getirildi. Ekim 192l’de Batum Başkonsolosluğu’na atandı. Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar orada kaldıktan sonra Ekim 1923’te izinli olarak İstanbul’a geldiğinde Ankara’ya çağrılarak kendisine Dışişleri Bakanlığı Siyasî Danışmanlığı görevi verildi. Mayıs 1924’te fevkalâde murahhas (delege) ve orta elçi olarak Varşova’ya gönderildi,1926’ya kadar bu görevde kaldı.

Bu görevde iken de TBMM’nin II. Dönem (11 Ağustos 1923- 1 Kasım 1927) Ara Seçiminde (1925) İstanbul; III., V. ve VII. dönemlerde (1931-1946) Diyarbakır Milletvekili seçildi. CHP İstanbul ve Trakya müfettişliklerinde bulundu. Sovyet Rusya ile “Meralar, Hudut Hayvan Sağlığı” konusunda yapılan görüşmelerde Fen Heyeti Başkanı olarak Batum’da sözleşmeler imzaladı. Aralık 1927’de kurulan Birinci Umumi Müfettişliğe atanarak Diyarbakır’a gönderildi, bu görevi 1932’ye kadar sürdü.

Dr. İbrahim Tali Öngören’in soyadı Atatürk tarafından kendisine verildi. Altın Harp Liyakat, 2. Sınıf Alman Demir Salip ve Avusturya Fransuva Josef Nişanları ile 5. Rütbeden Mecidî Muharebe, Gümüş Liyakat, 4. Dereceden Osmanlı Nikel Hicaz, Mecidî Gümüş İmtiyaz, 3. Rütbeden Osmanlı Muharebe Gümüş İmtiyaz, 1. Rütbeden Altın Harp nişanı ve takdirnamesi ile Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası vardır. 2 Ocak 1952 tarihinde öldü. Evli ve 3 çocuk babasıydı.

KAYNAKÇA: Prof. Dr. İhsan Güneş / Türk Parlamento Tarihi - TBMM - V. Dönem 1935-1939 (II. Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları), TBMM Albümü (2010).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör