İbrahim Rüknettin Nasuhioğlu

Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), İstanbul Mekteb-i Hukuku (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Devlet adamı (D. 1894, Üsküdar – Ö. ?). Üsküdar Toptaşı Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Üsküdar İdadîsi (lise), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu) İdadi ve Yüksek kısımları (1913) mezunu. Bir süre Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler aldı ve bu arada İstanbul Mekteb-i Hukuku (Hukuk Fakültesi) da bitirdi. Sonraki yıllarında kaymakamlık, mülkiye müfettişliği gibi görevlerde bulundu. 1943’ten itibaren Samsun, Kocaeli, Aydın ve Edirne’de valilik yaptı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Partiden Edirne Milletvekili seçildi. 23 Mayıs 1950’de Birinci Adnan Menderes kabinesine İçişleri Bakanı olarak, 10 Mart 1951’de İkinci Menderes kabinesine Adalet Bakanı olarak girdi. 27 Mayıs 1960’ta milletvekilliği sona erdi. 1949’da Düşüncelerim adlı, vecizelerini topladığı bir eseri basıldı.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör