Babanzâde İsmail Hakkı

Hatip, Siyasetçi, Yazar

Doğum
-
Eğitim
Galatasaray Sultanîsi (Lisesi), Mülkiye Mektebi

Siyasetçi, yazar ve hatip (D. 1876, Bağdat - Ö. 1913, İstanbul). Tanınmış bilim ve devlet adamlarından Babanzâde Mustafa Zihnî Paşa’nın oğlu, yazar Ahmed Naim Babanzâde ile gazeteci-yazar Şükrü Baban’ın kardeşidir. Galatasaray Sultanîsini (Lisesini) bitirdikten sonra Mülkiye Mektebin­de okudu. Dış siyasetle ilgili yazıları İkdam ve Temin gazetelerinde yayımlandı. Meşrutiyetle birlikte si­yasete atıldı. 1908 yılında Bağdat milletvekili seçildi. Meclisteki konuşmalarıyla tanındı. 1910 yılında Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) oldu. Hukuk ve Mülkiye mekteple­rinde anayasa hukuku dersleri verdi. Sınıfta ders anlatırken öldü. Bayezid Camisi’nin avlusuna gömüldü.

ESERLERİ:

Irak Mektupları (Makaleler), Bismark’ın Hayât-ı Siyasiyyesi, Dreyfüs Meselesi ve Esbâb-ı Hafiyesi (Ali Reşad Bey ile, 1897).

Ayrıca Hukuk-ı Esâsiye adlı bir ders kitabı vardır.

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), TDOE-TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör