İbrahim Nom

Şair

Doğum
Ölüm
30 Kasım, 1947
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Diğer İsimler
Avram Naon, Avram Naum

Şair (D. 1878, İstanbul - Ö. 30 Kasım 1947, İstanbul). Asıl adı Avram Naon ya da Avram Naum’dur. Hasköy Şule-i Maarif Rüştiyesi (ortaokul), Vefa İdadisi (lise), Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi mezunu. Şiirlerini Malumat, Mektep ve Servet-i Fünûn dergilerinde yayımladı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra, o dönemdeki Musevi aydınların yazdığı Mirat dergisini (1908), sonra da Türkçeyi öğretme amacını güden Ceride-i Lisan dergisini çıkardı. Kalb-i Şikeste (1899) adlı bir şiir kitabı vardır.

KAYNAK: Moiz Mizrahi / Maestro Avram Naon (Şalom, 20.5.1959), Albert Cohen / “El abogado Poeta İbrehim Nom Murio”, la Boz de Türkiye (1940), R.N. Bali / “Naon, Abraham (İbrahim Nom)”-Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (c. 2, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör