İbrahim Lebib

Hattat, Eğitimci, Şair

Doğum
Ölüm
-

Eğitimci-şair-hattat (D. 1839, Harput [Elazığ] - Ö. 1902). Medrese öğrenimi gördü. Harput il merkezindeki okullarda ve Askerî Rüştiyede dil, Arapça, mantık, metamatik gibi dersler okuttu. Aynı zamanda hattatlığıyla da tanındı.

ESERLERİ:

Mîzânü’l-Âdil Eser-i İbrâhim Lebib, Neşrü’l-karâiz ve Şerhü’l-ferâiz.

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör