Melek Delilbaşı

Tarihçi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Bölümü

Tarihçi. 1947, İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ  Tarihi Bölümü (1968) mezunu. 1968 yılında aynı bölüme asistan olarak atandı. Doktora çalışmalarını 1970-72 yılları arasında Selânik Üniversitesinde (Yunanistan) sürdürdü. 1973 yılında DTCF Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde “J.Anagnostis, Sultan II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı” konulu tezi ile doktorasını tamamladı. 1973-74 yılları arasında Londra’da, British Museum ve King’s College’de araştırma ve incelemelerde bulundu. 1980 yılında DTCF’de “Türk Hükümdarlarına Ait Yunanca Nâmeler ve Ahidnâmeler” konulu tezi ile doçent oldu. 1987-88 yılları arasında Washington’da, Harvard Byzantinoloji Enstitüsünde (Dumbarton Oaks) burslu olarak araştırmalar yaptı ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar verdi.

Melek Delilbaşı 1988 yılında DTCF’de profesör oldu, aynı fakültede öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Tarih Bölümü ile Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlıklarını yaptı. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesinde “Bizans-Osmanlı Tarihi” dersleri vermektedi. Türk Tarih Kurumu, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi (Türkiye Millî Komisyon Başkanı) üyesidir. 

Telif ve çeviri makaleleri 1983 yılından itibaren Belleten, Turkish Review Quarterly Digest, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, Association Internationale d’Ètudes du Sud-Est Européen Bulletin, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, Turchia, Tarih Araştırmaları Dergisi, OTAM, Cogito dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası birçok bilimsel etkinliğe katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

Johannis Anagnostis, “Selânik’in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih” (II. Murad Dönemine ait bir Bizans Kaynağı, 1989), Tesalya Tahrir Defteri: 1454-1455 (M. Arıkan ile), Son Dönem Bizans Tarihi.

KAYNAK: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2006) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör