İbrahim Hâs

Tasavvufçu, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Şakiroğlu İbrahim Çelebi (tam adı)

Tasavvufçu, şair (D. ? – Ö. 1762, İstanbul). Halvetî-Şabanî şeyhlerinden. Tam adı Şakiroğlu İbrahim Çelebi. İstanbul’da yaşadı. Tasavvufî eğitimini Hasan Ünsî’den aldı. Kitabetle meşgul oldu. Kabri Salkımsöğüt’teki dergâhının mezarlığındadır.

ESERLERİ:

Dîvân-ı İlâhiyât, Menâkıbnâme-i Hasan Ünsî (yay. haz. Mustafa Tatcı, 2002), Mektûbât-ı İbrâhim Hâs, Silsile-i Tarîk-i Halvetiyye-i Karabaş el-Kastamonî, Risâle-i Kelimât-ı Pîrân, Şerh-i Ebyât-ı Yûnus Emre (yay. haz. Mustafa Tatçı, 2004), Risâle-i Mükâleme-i Hâs (yay. haz. Mustafa Tatçı, 2005), Kelâm-ı Azîz (Hasan Ünsî’den derleme, yay. haz. Mustafa Tatçı-Cemâl Kurnaz, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör