İbrahim Hakkı Eroğlu

Çevirmen, Eğitimci, Şair

Doğum
Ölüm
05 Aralık, 1953
-
Diğer İsimler
Hakkı Hoca

Eğitimci, şair, çevirmen (D. 1874, Niğde – Ö. 5 Aralık 1953). Halk arasında Hakkı Hoca olarak tanındı. Mahallede ilkokul olmadığından mahalle mektebine girdi (1881). Üç yıl öğrenimden sonra okulunu Hafız-ı Kur’an olarak bitirdi. Niğde Rüştiyesini bitirdikten sonra İstanbul’da başladığı lise öğrenimini (1889) Kayseri’de sürdürdü. Kayseri’deki medrese öğreniminin ardından Niğde’ye döndü. Millî Eğitim camiasına katılarak Niğde’de öğretmenliğe başladı. 1900-1909 yılları arasında ek görev olarak çeşitli okullarda, Türkçe, Farsça, edebiyat ve sınıf öğretmenliği yaptı. Bir taraftan ders verirken bir taraftan da eski eserleri tetkik imkânı buldu.

Lisenin sultaniye çevrilmesi üzerine (1916) okulun ilk kısmına başöğretmen tayin edildi. İlk şiiri 1908 tarihini taşımaktadır. Daha çok olaylar üzerine duygularını ve düşüncelerini manzum olarak yazdı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

“Iztırap onun hayatında pek az yer tutar gibidir. Çünkü o kayıtsız ve şartsız mümindir. Mümin adam sarsıntısız adamdır. Şiirse bir buhranın ve sürekli bir yanıp kavrulmanın, meseleleri halledememenin mahsulüdür. Üstadın kalemini çok defa tehsiz eden dar ve hareketsiz Niğde muhitinin ufak tefek hadiseleridir. Şairi yaşadığı muhiti aksettiren bir ayna kabul edenlerce üstad bu dar muhitin intibalarını mükemmelen ve kendine mahsus bir eda ile aksettirdiği için tereddütsüz bir mahallî şairdir. Onun hususiliği de işte en çok buradadır.” (Mehmet Naci Ecer)

ESERLERİ (Çeviri):

Gülistan Tercümesi (Gül Suyu, Şirazlı Şeyh Sadi’den, 1940), Bostan Tercümesi (Çiçek Bahçesi, Şirazlı Şeyh Sadi’den, 1945), Pendname (Feridüddin-i Attar’dan).

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), İsmail Özmel / Dünden Bugüne Niğde’li Şair ve Yazarlar (1990).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör