Abdulahad Nurî

Bilim İnsanı, Gazeteci, Şair

Doğum
Ölüm

Gazeteci-şair, bilim ve düşünce adamı (D. 1860, Boyabat / Sinop - Ö. 1927, İstanbul). İlk Dışişleri bakanlarından Yusuf Kemal Tengirşenk’in ağabeyi. 1887 yılından itibaren Sinop Bidayet Mahkemesinde başkâtiplik yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Orada uzun yıllar Seyr-i Sefâin idaresinde görev alarak burada uzun süre çalıştı. Siyasi görüşlerinden dolayı Abdülhamid döneminde bir müddet sürgün hayatı yaşadı. Mütareke yıllarında Divan-ı Harbi tarafından tutuklandıysa da hapisten kaçarak 1922 yılında Anadolu’ya geçti. Kastamonu’da yayımlanan ve Milli Mücadeleyi destekleyen Açıksöz gazetesinin başyazarlığını yaptı. Bu yıllarda Doğu adlı bir dergi çıkardı. Millî Mücadeleden sonra İstanbul’a dönerek Deniz Yollarındaki eski görevine döndü. Kabri, İstanbul-Beşiktaş’taki Maçka Mezarlığındadır.

Döneminin Türkçülük akımını benimseyen yazarlarından olan Abdulahad Nuri’nin tarih ve dil araştırmalarının yanı sıra edebî eserleri de vardır. Bu çalışmalardan en önemlisi, Divanü Lügati’t-Türk’ten 251 atasözünün İstanbul Türkçesine çevirileri ve İstanbul ağzındaki karşılıkları hakkında yaptığı çalışmadır. Bu eserin 1917 yılında İstanbul’da başlattığı basımını 1923’te Kastamonu’da tamamlamıştır.

ESERLERİ:

Münşeât-ı Kavânin (1889), Ölen Kızım (mersiye, 1889), Tembellik yâhud Gayrete Teşvîk, Teshîl-i Tahsîl (1890), Kürt Düğünü (1. cüz, hikâye, 1890), Mev’îzetü’l-Hasene (1894), Darü’l-aceze ve Mükrimin-i Müslimin (1895), Sâkînâme-i Nurî (Mukaddime Türkçe, metin Farsça; 1909), Nidâ-yı İntikam (1915), Atalar Sözü (1918), Şehit Kızı (manzum, 1920), İçki (1921), Yunan Harbi Destanı (1923), Atalar Sözü (1923), Türkiye Seyr-i Sefain İdaresinin Tarihçesi (1926), Millî Destanlar (8 destan), İsfendiyar Oğulları Meskûkâtı, Haleb Kitâbeleri, Edirne Tarihi, Sadi ve Gülistanı, Harf ve A’bâd, Misalli Mecelle (Kitâbü’l Büyu’).

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), Zeki Gürel / Abdülahad Nûrî (Kastamonu Havadis, 3-10 Mart 1997), TDOE-TDE Ansiklopedisi 1 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör