Naci Tınaz

Bakan, Milletvekili, Asker, Devlet Adamı, Siyasetçi

Ölüm
Eğitim
Harbiye (Harp Okulu), Harp Akademisi

Asker, siyaset ve devlet adamı (D. 1882, Serfiçe (Yunanistan) – Ö. 1964, Ankara). Harbiye'yi (1904), Harp Akademisi'ni (1907) bitirdikten sonra çeşitli kıta ve karargâh görevlerinde bu­lundu. Kurtuluş savaşı yıllarında Anado­lu'ya geçerek yarbay rütbesiyle Batı cep­hesi kurmay başkanlığı, 1922'de albaylı­ğa yükseltilerek tümen komutanlığı, savaş sonrasında 6. Kolordu komutanlığı (1925 -1927) yaptı. 1926'da mirliva, 1930'da fe­rik oldu. Jandarma genel komutanlığın­dan (1935-1938) emekliye ayrıldıktan son­ra 1950'ye değin Bursa ve Ankara millet­vekili olarak TBMM'de yer aldı; Celal Bayar ve Refik Saydam hükümetlerinde Milli Savunma Bakanlığı görevini üstlendi (1938 -1940).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (22. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör