Naci Aslan

İslam Hukukçusu, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslam hukuku araştırmacısı. 1964, Kayseri doğumlu. İlkokulu Sarız’da, liseyi Göksun (Kahramanmaraş)’da okudu. 1982’de kazandığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine bir yıl devam ettikten sonra Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine girdi. 1988’de üstün dereceyle mezun oldu. Aynı yıl akademik çalışmalarına başladı.“Sünnetin Hükme Delaleti, Bağlayıcılığı ve Vasıf Yönünden  Gruplandırılması” başlıklı lisans teziyle başladığı alan araştırmasına 1991  yılında  “Usûlü’s-Serahsî” üzerine yaptığı yüksek lisans teziyle devam etti. Beş yıl kadar orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 1993 yılında İnönü Üniversitesi Dârende İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 yılı sonunda “Kayseri Şer’iyye Sicilleri 81  ve 84 numaralı Defterlerin İslâm Hukuku Açısından Tahlili”  adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 1996 yılında  öğretim üyeliğine atandı. 2000 yılında doçent oldu. Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Osmanlı Adliye Arşivleri Merkezi Müdürlüğü vb. çeşitli idarî görevlerde bulundu. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Lisans düzeyinde İslâm Hukuku ve usulü dersleri verdi. İslâm Yargılama Hukukunda Şühûdü’l-Hâl/Jüri (1999) adlı bir kitabı vardır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör