Prenses Fatma Hanım

Prenses

Ölüm
-

Hayırsever prenses (D. ?, - Ö. 1912). 1867-79 yılları arasında Mısır Hidivi (Vali) olan Hidiv İsmail Paşa’nın kızı, Mısır Kralı I. Fuat’ın kız kardeşidir. 1908 yılında Taşköprülü Ali Ağa’nın oğlu Nuri Korman’la Mısır’a giden Prenses Fatma Hanım, Mısır’daki arazilerinin onda birini Darülfünun’a (İstanbul Üniversitesine) bağışlamıştı.

Ancak Mısır yönetimi, bu bağışın “Hilâfet Merkezi” olan İstanbul’daki Darülfünuna (üniversiteye) yapılmış olduğunu bahane ettiği için İstanbul Üniversitesi bu bağıştan yararlanma olanağı bulamadı.

KAYNAKÇA: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Büyük Larousse Ansiklopedisi (cilt: 7, 1986), İhsan Işık / Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 6, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).