Pravadî Sadık Hoca

Mutasavvıf

Ölüm

Mutasavvıf, İslâm bilgini (D. ?, Provadiya (Pravadi)/ Bulgaristan - Ö. 1873, Beykoz / İstanbul). Öğrenimini tamamlayıp İstanbul / Sarıyer’e yerleştiği için “Sarıyerli” namıyla da anıldı. Tefsir ve hadis ilimlerinde ile Fars dilinde uzman olarak kabul edildi. Sürgün olarak dört yıl Akkâ’da kaldı. Tasavvufta Nakşibendîliğin Hâlidiyye kolundandır. Arapça, Farsça ve Türkçeye hakkıyla vakıf olduğu gibi Fransızca ve Rumca da bilirdi.

ESERLERİ:

Sûre-i Şerîfelere Tefsîr, Hadîs-i Erbaîn Şerhi 1001 Kelâm, Bahriye, Münâcât Risâlesi, Telemaque Tercümesine Nazîre (Yusuf Kâmil Paşa çevirisine).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör