Posoflu Âşık Zülâli

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
18 Aralık, 1956
Diğer İsimler
Yusuf Kökten (asıl adı)

Halk şairi (D. 1873, Suskap köyü / Posof / Kars – Ö. 18 Aralık 1956, Eskişehir). Asıl adı Yusuf Kökten olup, Şekeroğulları’ndan Abdullah Efendi’nin oğludur. “Saf ve temiz su” anlamındaki Zülâli mahlasını kendisine Âşık Feryâdi verdi. İlköğrenimini Suskap Köyü Medresesi’nde yaptı. Âşık edebiyatı ve ozanlık geleneği yolunda güçlü âşıkların deyişlerini okuyup ezberleyerek ilerledi. Ayrıca saz ve söz dersleri aldı. Daha on altı yaşında iken, Âşık Abbas’la birlikte yöreyi dolaşarak çalıp söylemeye başladı. Tanınmaya başlaması ise on sekiz yaşına girdiği 1891 yılında Yahudi Âşık İzharî ve Âşık Şenlik’le yaptığı karşılaşmalardan sonradır. Yaşadığı yörenin Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine, 1894’te Livana (Artvin) ve Ardanuç göçmenleriyle Sinop’a gitti. Kısa bir süre sonra Bursa’ya, oradan da İstanbul’a geçti. İstanbul’da medresede okuyan ağabeyinin yanında Arapça dersleri almaya başladı. Arkasından Bursa Ziraat Mektebi’ne girerek 1896-98 yılları arasında orada öğrenim gördü ise de, hastalanması nedeniyle öğrenimini bitiremeden Posof’a döndü. Batum’un Hula ve Posof’un iptidai okullarında, daha sonra Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki şehirlerinde Türk Millî Okullarında öğretmenlik yaptı. Gerek Kars’ta, gerekse Bakü ve Şeki’deki milliyetçilik hareketlerinden dolayı Rusların takibine uğradı.

Zülâli, 1911 yılında babası ve iki kardeşi ile Afyonkarahisar’a gitti. 1912’de bir heyet önünde sınava girerek Müderris Belgesi aldı ve Afyonkarahisar Esir Türkî Okulunda bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra, yakınlarının bulunduğu Selemiye köyüne yerleşti. Bavurdu, Hacı Osmanlar (Eynihan) ve Kuzuönü köylerinde kısa sürelerle imamlık yaptı. Selimiye köyünde ziraatçilik, arıcılık ve tavukçuluk yaptı. Bölgenin Yunanlılar tarafından işgali üzerine ailesi ile birlikte Konya’nın Ilgın ilçesine gitti. Afyonkarahisar’ın kurtarıldığı 27 Ağustos 1920 tarihine kadar orada kaldı. 1926 yılında Dinar ilçesinin Dombey köyüne öğretmen olarak atandı¸1927-29 yıllarında da Selimiye köyünde öğretmenlik yaptı. 1930 yılında Kars, Ardahan ve Posof’u ziyaret etti. Afyonkarahisar’a döndükten sonra atandığı Emirdağı Orman Fidanlığı koruma memurluğu görevi (1939-40) iki yıl sürdü. Ömrünün son yıllarında yoksul düştü. Manisa’da geçirdiği bir operasyonda bir gözünü kaybetmişti. Kalp yetmezliğinden öldü ve Çifteler (Eskişehir)’de toprağa verildi. Doğduğu “Suskap” köyünün adı 1961 yılında “Âşık Zülâli” köyü olarak değiştirildi.

Şiirlerinin bir kısmı Kars Halkevinin yayın organı Doğuş dergisi ile Karseli dergisinde Âşık Zülâli veya Posoflu Âşık Zülâli, Afyonkarahisar Halkevi’nin Taşpınar dergisinde, Afyonlu Zülâli imzalarıyla yayımlanmıştı. Duygusal konular da içinde olmak üzere; vatan sevgisini, gönül konularını, zamandan şikâyeti, Tanrı’ya yönelişi dile getirdiği hemen tüm şiirlerinde daha çok bir dertlenme üslûbu ve didaktik bir hava hakimdir. İrfan Ünver Nasratınoğlu, hazırladığı Posoflu Âşık Zülâli (1987) adlı kitabına aldığı şiirlerin bir bölümünü çeşitli yayınlardan derlediğini, kimilerini dostlarının gönderdiğini, kimilerini de ezberlemiş olanların ağızlarından derlediğini belirtir.

“Koşma ve semailerindeki akılcılığı, sade dili gazellerinde ve müseddeslerinde de görüyoruz; bu da Zülâli’nin günlük dili şiirlerine rahatlıkla uygulayabildiğini göstermektedir. Pek çok âşıkta gördüğümüz farklı iki şiir dilini Zülâli adeta sade Türkçe’nin lehine olmak üzere birleştirivermiştir.” (Saim Sakaoğlu)

ESERLERİ (Şiir):

Zülâli’den Parçalar (haz. Erdoğan Kökten, 1953), Âşik Zülâli: Hayatı - Şiirleri (haz. Kemal Bayrak, 1973), Posoflu Âşık Zülâli (haz. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, 1987).

KAYNAK: Erdoğan Kökten / Zülâli’den Parçalar (1953), M. Fuad Köprülü / Saz Şairleri IV. Kitap (2. bas. 1964), Refik Ahmet Sevengil / Çağımızın Halk Şairleri (1967), Dr. Müzgân Cumbur / Başakların Sesi: Saz Şairlerinin Hayatı ve Eserleri (1968), Hikmet Dizdaroğlu / Halk Şiirinde Türler (1969), Cemil Yener / Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1973), Tahir Kutsi / Türk Halk Şiiri (1975), Dr. Ensar Aslan / Doğu Anadolu Saz Şairleri II. Kitap (1978), Salih Şahin / Ozanlık Gelenekleri ve Doğulu Saz Şairleri (1983), İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Posoflu Âşık Zülâli (1987), Muharrem Kubat / Posoflu Âşık Zülâli (Çağrı, Ekim 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör