Pilaslı İsmail Paşa

Vali, Osmanlı Valisi

Ölüm
Burç

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. ? - Ö. Nisan-Mayıs 1860, İstanbul). Pilaslı Mehmet Paşa’nın oğludur. Kapıcıbaşılıktan sonra mirimiran (sivil paşa) olmuş ve 1808’de Köstendil Mutasarrıflığına atanmıştır. Ayandan Eyyup Ağa’nın gizli emirle yok olması derebeylerin şikâyetine yol açtığından rütbesi alınmıştır. Sonra rütbesi geri verilerek 1821/22’de İnebahtı, aynı yıl Üsküp ve Avlonya Muhafızı oldu. 1825/26’da kendisine vezirlik sanı verildi, ardından 1826/27’de vezirliği kaldırılarak Dimetoka’ya sürüldü. 1828/29’da vezirliği geri verilerek harbe memur edildi, sonra yine Dimetoka’ya gönderildi.

İsmail Paşa, Edirne’nin düşmana teslim edilmesi üzerine Silivri’ye yerleşerek yıllarca gözden düşmüş olarak yaşadı. Nisan 1841’de rütbesi geri verilerek Ankara, ardından Eylül 1842’de Diyarbekir valisi olduysa da 1843’te azledildi. Şubat-Mart 1850’de Üsküp, 1851’de Hersek, Ocak 1853’te Sivas, Temmuz 1854’te Erzurum, Mart-Nisan 1855’te Harput, Mart 1856’da Kastamonu ve Haziran 1859’da ikinci kez Ankara Valisi oldu; Kasım 1859’da azledildi. İstanbul’a döndükten sonra Nisan-Mayıs 1860 yılında öldü ve Divanyolu’nda Sinan Paşa Medresesi’nde toprağa verildi.

Paşa önceleri sert mizaçlıydı, başından geçen olaylar kendisini yumuşatmış ve yaşlılığında durumu idare eden bir vali olmuştu.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. I, s. 382, 1996). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör