Pertev Paşa

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Said Pertev Paşa

Şair (D. 1785, Darıca / İzmit – Ö. Kasım 1837, Edirne). Tam adı Mehmed Said Pertev Paşa’dır. Babası bilginlerden Seyyid İbrahim Efendi’dir. Sıbyan Okulunu (ilkokul) bitirdikten sonra Mehmed Atâullah Efendi’den icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Hoca Neş’et Efendi’den Farsça öğrendi. Hoca Vahyi Efendi’nin Mesnevi derslerine devam etti. 1804’te devlet memurluğuna başladı. Mülkiye Nazırlığına (İçişleri Bakanı) kadar yükseldi. Sultan II. Mahmud ona derin sevgi ve saygı gösterdi. Bu durumun çevresinde yarattığı kıskançlık nedeniyle çeşitli entrikalar sonucu Edirne’ye sürüldü, orada öldürüldü. Seyyid Celâleddin Türbesi’nin yanına gömülüdür. Divan’ı iki kez basıldı.

KAYNAK: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör