Bıçakçızade Hakkı

Gazeteci, Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Hukuk
Diğer İsimler
Nâkıd

Gazeteci, şair (D. 1861, İzmir – Ö. ?). Şiirlerinde Nâkıd mahlâsını kullandı. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Tire’de İbn-i Melek Medresesinde Yozgatlı Mustafa Keşfî’den dinî ilimler, Felsefe ve Arap dili ve edebiyatı dersleri aldı. 1888’de Mekteb-i Hukukun “Mertebe-i Saniye” sınavını vererek Üsküp Mahkeme-i Fevkalâde başkitâbetine atandı. Yanya, Suriye, Halep ve Hicaz vilâyetleri mektupçuluklarında bulundu. 1892-1907 yılları arasında İzmir’de Haftalık İzmir ve Yevmî İzmir adlı gazeteleri yayınladı. İzmir İdadîsinde on beş yıl edebiyat ve felsefe okuttu.

ESERLERİ:

MANZUM: Türk Öğüdü, Gayr-i Müretteb Âsâr-ı Şi’riyye ve Edebiye, Oğlum Süreyya’ya, Oğlum Sadi’ye, Altın Heykel, Tarihî Zafer.

ÖYKÜ: Kamer, Maarif-i Umumiyeden Bir Nebze, Âlem-i Âb.

FELSEFE: Medeniyet-i Hakîkiye Dünyanın Neresindedir?, Çocuklar İçin Ahlâkî Lûgat, İlmü’r-Rûh (Arapça), İlm-i Dîn, Rüya Lügatı, İlm-i Hayatın Bencesi.

DİLBİLİMİ: Türkçenin İmlâsı.

OYUN: Her Şeyden İbret.

ÇEVİRİ: Yodda (Almancadan), Allahça ve İnsanca (Almancadan), Lessing’in Hikâyeleri (Almancadan).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör