Mehriban Vezir

Vezir, Tıp Doktoru, Şair

Ölüm
-
-
Burç
Diğer İsimler
Mirze Vezir Cemal Cevaşir

Karabağ’ın Cevanşir neslinden gelir. Soyadı Mirze Vezir’dir. “Mirze Vezir Cemal Cevaşir”, Azerbaycan tarihinde vezir, şair ve hekim olarak hatırlanır. Mirze Cemal Cevaşir, Karabağname’nin yazarıdır. Oğlu Rızakulu Bey de başka bir Karabağname’yi ele alan olarak bilinir.

Azerbaycan’ın ünlü yazarı Mehriban Vezir’in Azerbaycan’da yazdığı öykülerin sevilmesinin, beğenilip aranmasının nedeni biraz da soy kütüğüne bağlıdır. Çünkü Mehriban Vezir, halk içinde geçirdiği günü, o gün içinde gördüklerini birer birer sade ve yalın bir anlatımıyla sayfalara aktarmaktadır. Ustalığı da buradan kaynaklanmaktadır. Sanatını daima halkın içinde bulundurmuş ve halkın yaşayışını sayfalara, sütunlara aktarmıştır. Başarılı bir anlatımı bulunan Vezir, giderek Azerbaycan’da aranılır bir öykü yazarı durumuna gelmiştir.” (İsa Kayacan)

“Mehriban Vezir son on yıllık bağımsızlık günleri içinde; dergilerde ve gazetelerde, radyo ve televizyonlarda, içerikli samimi ve duygulara seslenen yazılarıyla okuyucularının kalbinde taht kurdu. Bazen onu dünya yazarları ile de karşılaştırıyorum: Mopassan, Folkner, Frasuava, Sağan, Markes... Ama Mehriban Vezir’i onlardan ayıran bir tarafı var ki konu bolluğudur.” Doç. Dr. Tamilla Aliyeva)

KAYNAK: İsa Kayacan / Azerbaycan’dan Öykü Yazarı Mehriban Vezir (Sarızeybek, Ocak-Şubat 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör