İbrahim Fazıl Pelin

İktisatçı

Ölüm
23 Kasım, 1944
Eğitim
Mülkiye Mektebi ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İktisatçı (D. 1886, Selânik – Ö. 23 Kasım 1944, İstanbul). Selânik Feyziye Rüştiyesi (ortaokul), Merkez İdadîsi (lise), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1909) mezunu. Daha sonra Maliye Bakanlığı hesabına gönderildiği Paris’te, Ecole Libre des Sciences Politiques’i bitirdi. 1912’den itibaren Mekteb-i Mülkiyede maliye hocası olarak görev yaptı ve ordinaryüs profesör oldu. Başka okullarda da dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İktisat Fakültesinde maliye ve genel ekonomi öğretim üyesi iken öldü. Arazi Terk ve İlhakında Devlet Borçları ve Lozan’da Osmanlı Borçlarının Taksimi (1939) adlı önemli eseri dışında mesleki kitapları da vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör