İbrahim Fahrettin Şevkî Erenden

Tasavvufçu

Doğum
09 Eylül, 1886
Ölüm
16 Kasım, 1966
Burç

Tasavvufçu (D. 9 Eylül 1886, İstanbul – Ö. 16 Kasım 1966, İstanbul). Son dönem Halvetî-Cerrahî şeyhlerindendir. İstanbul Karagümrük’teki Nureddin Cerrahî Asitanesinin 18. postnişini (şeyhi) idi. Öğrenimine yedi yaşında Canfeda Hatun Mektebinde Şeyh Hafız Mehmed Efendi’den ders alarak başladı. Hadikatü’l-Maarif Rüştiyesinde ortaokul öğrenimi gördü. Tahsiline Hafız Fadıl Efendi’den dinî bilgiler alarak devam etti. Ayrıca ünlü hattat Bakkal Arif’in sülüs ve nesih (bir hat tarzı) dersleri, Fazlullah Rahîmî’in Farsça derslerine devam etti. Tasavvufî eğitimini Cerrahî Asitanesi şeyhi Seyyid Yahya Gâlib Efendi’den aldı. Özbekler Tekkesi şeyhinden Mesnevî ve Hafız Divanı okudu. 1905’te Üsküp Koçana Tekkesine gönderildi. Dönüşte önce Fatih’teki Şeyh Hüsameddin Dergâhında şeyh vekilliği, daha sonra 1912’de Üsküdar’daki Arakiyeci Mehmed Efendi dergâhında şeyhlik yaptı. 1915’te Nureddin Cerrahî Tekkesi Şeyhliğine getirildi. Mezarı bu tekkenin bahçesindedir.

ESERLERİ:

Envâr-ı Hazret-i Nûreddin, Suâlnâme (yay. haz. Muhammed Safi, 2001).

HAKKINDA: Mehmet Cemal Öztürk / Cerrahîlik (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör