Dursun Mehmed Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm

17.-18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir Valilerinden Dursun Mehmed Paşa, Kasım Paşa'nın Kethudasıydı. 1686'da Silahdar Ağası, sonra Sadrazam Kethudası oldu. 1688 yılında vezirlikle Erzurum Valisi olarak oradaki eşkıyayı cezalandırdı. 1690'da Konya Valisi ve sonra Vidin Kumandanı oldu. Daha sonra Midilli Muhafızlığı, Anadolu Solkol Müfettişliği, Halep Valiliği yaptı. Diyarbekir'de 1698 - 1699 arası bir yıl valilik görevinde bulundu. İkinci defa Erzurum Valiliği sırasında, Mart 1699'da vefat etti.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 3, s. 255, 1996).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör