Mehmet Zekâi Konrapa

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
15 Haziran, 1969
Eğitim
İstanbul Darülfünunu (üniversite) Darülmuallimîn-i Âliye (yüksek öğretmen okulu) Edebiyat Şubesi

Eğitimci, yazar (D. 1888, Bolu – Ö. 15 Haziran 1969, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini Bolu’da tamamladı. İstanbul Darülfünunu (üniversite) Darülmuallimîn-i Âliye (yüksek öğretmen okulu) Edebiyat Şubesinden (1911) mezun oldu. Aynı yıl Çankırı İdâdisi (Lisesi) tarih-coğrafya öğretmenliğine tayin edildi. Yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. 1953 yılında emekli olduktan sonra İstanbul İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsünde ahlâk ve siyer-i nebi (Hz. Muhammedin hayatı) dersleri vererek öğretmenlik hayatını sürdürdü.

Yüksekokul son sınıfındayken bir arkadaşıyla birlikte hocaları Abdurrahman Şeref Efendi’nin ders notlarını Târîh-i Asr-ı Hâzır adıyla yayına hazırladı. Bolu’da çıkan Bolu, Dertli, Kürsi-i Millet gazeteleriyle Millî Gaye, Altun Yaprak ve Abant dergilerinde, İzmir’de yayımlanan Fikirler dergisinde, Konya Yeni Anadolu gazetesinde meslekî makaleler yazdı. İstanbul’da çıkan Tarihten Sesler, Bilgi, Öğretmen Dergisi, Her Hafta, Resimli Tarih, Hilâl ve Tohum dergilerinde İslâm medeniyeti tarihiyle ilgili makaleler yayımladı.

ESERLERİ (Araştırma-İncleme):

Bolu Tarihi (1960), Peygamberimizin Hayatı I-II (1958-1959, 1964, 1968, 1980, 1982, 1983), İslâm Âleminde İlim Hayatına Toplu Bir Bakış (1964), 1916 ve 1922 Bolu Salnâmeleri, Tarih Dersleri, Millî Eğitimin Felsefesi, Peygamberimiz, İslâm Dini ve Aşere-i Mübeşşere (1968, 1999).

HAKKINDA: Enver Koray / Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1971-55), Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982), İ. Bedri Bilgin / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002, s. 175).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör