Mehmet Yusuf Ekrem Yalçınkaya

Araştırmacı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi), İstanbul Hukuk Mektebi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Araştırmacı, politikacı (D. 1891, İstanbul – Ö. ?). Mercan İdadîsi (lise), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1911), İstanbul Hukuk Mektebi (1915) mezunu. Çeşitli resmî görevler yaptıktan sonra, Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu’ya geçerek TBMM Hükümetinin emrine girdi. Kuşadası, Gevaş ve İnegöl’de kaymakamlık yaptı. Ankara vali ve Belediye başkanı yardımcısı iken 31 Temmuz 1951’de emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Çanakkale’ye yerleşerek tarımla uğraştı.

ESERLERİ:

Muhtasar Malatya Tarih ve Coğrafyası (1940), Muhtasar Türkiye Tarihi (4 cilt, 1941-1943), Eski ve Yeni İzmir (1943), Coğrafyada, Tarihte ve Bugünkü Konya (1943), Muhtasar Türkiye Tarihine Zeyl (1946).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör