Dursun Hazer

Arap Dili Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arap dili araştırmacısı. 1962, İnegöl / Bursa doğumlu. Ortaöğrenimini Kütahya Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden (1986) mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını “Sadettin Teftâzânî ve Arap Dili ve Belâgatındaki Yeri” adlı tezle yaptı. MEB bünyesi içinde Balıkesir ve İnegöl / Bursa ortaöğretim okullarında bir süre öğretmen olarak çalıştı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı.

Makale ve çevirileri, Dinî Araştırmalar, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, EKEV Akademi Dergisi, İslâmî Araştırmalar, Nüsha dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği (2004).

ÇEVİRİ: İslâm Düşüncesinde Ahlâk Felsefesi (Ahmed Mahmûd Subhî’den, Nadim Macit, A. Celil Candan ile, 2004), Büyücünün Kızı (Abdusselâm el-‘Uceylî’den, hikâye, 2004).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör