Ahmet Kara (Ekonomist)

Ekonomist

Doğum
-
Eğitim
Massachusetts Üniversitesinde Ekonomi Bölümü

Ekonomist. Trabzon doğumlu. Doktorasını Massachusetts Üniversitesinde Ekonomi Bölümünde (1996) tamamladı. Viyana Üniversitesinde (1995-97) ve Fatih Üniversitesinde (1997- 2000) yardımcı doçent, Fatih Üniversitesinde dekan yardımcısı (2000-2002) ve bölüm başkanı (2003-) olarak çalıştı.

Prof. Dr. Ahmet Kara, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Makaleleri, Journal of Economic and Social Research, Total Quality Management and Business Excellence, European Business Review, Journal of Faculty of Business, Journal of Qafqaz University gibi yabancı yayınlarda, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik Arastırmalar Dergisi gibi ulusal hakemli dergilerde, ayrıca Albatros’ta yayımlandı. Türkiye Merkez Bankası Araştırma Ödülü (1987), Massachusetts Üniversitesinden Onur Ödülü (1991) aldı. American Economic Association ve Eastern Economic Association üyesidir.

 

Uluslararası Dergilerdeki Yayınları:

 

KARA, A., (2015), , Journal of Economic and Social Research, 15(2), 303-312

KARA, A., (2015), A Simulation-Based Decision-Support Model for Universities , Journal of Economic & Social Research, 17(1-2), 0-0

KARA, A., (2015), Educational technology in economics instruction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174(2015), 568-575

KARA, A., (2015), Simulations of technology-induced and crisis-led stochastic and chaotic fluctuations in higher education processes, Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2), 303-312

KARA, A., (2013), A low quality, high cost, low satisfaction trap in public health care, Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 47(4), 2081-2093

KARA, A., (2013), Dynamics of Education and Technology in Higher Education, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 42(1), 87-99

KARA, A., (2013), Educational Technology and Human Capital, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106(2013), 970-979

KARA, A., ZAİM, S., (2012), Technology and Job Competence in the Turkish Labor Markets: A Model and Simulations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58(2012), 820-829

KARA, A., (2009), An Applied Stochastic Model of the Quality-Quantity Trade-off in the Public Health Care Sector, Quality and Quantity, 43(2), 277-289

KARA, A., (2009), Implications of Multiple Preferences for a Deconstructive Critique and a Reconstructive Revision of Economic Theory, Journal of Economic & Social Research, 11(1), 69-78

KARA, A., (2007), Discrete Stochastic Dynamics of Income Inequality in Education, DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2007(1), 1-15

KARA, A., (2007), The Parliamentary elections in Azerbaijan, November 2005 May 2006, ELECTORAL STUDIES, 26(3), 720-724

KARA, A., ZAİM, S., (2007), Performance Satisfaction Equilibria in the Public Health Care Sector in Turkey: A Model and a Case Study , Journal of International Research Publications, 2(20), 0-0

KARA, A., (2006), Moving Equilibria in the Public Health Care Sector: A Low Quality Trap and a Resolution, DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2006(1), 1-11

KARA, A., OSMAN, M. A., (2006), Dynamic Equilibria in the US Banking Sector, Journal of Economic & Social Research, 8(2), 43-52

KARA, A., (2005), A Concept of Optimal Quality and an Application, Total Quality Management & Business Excellence,, 16(2), 243-255

KARA, A., SOLAKOĞLU, E., (2005), A low quality-low satisfaction trap in the Public health care sector, International Journal of Business, Management and Economics, 1(15), 0-0

KARA, A., SUBBASH, L., TARIM, M., ZAİM, S., (2005), A Paradox of Service Quality in Turkey, European Business Review, 17(1), 5-20

KARA, A., KURTULMUŞ, N., (2004), Intertemporal Equilibria in the Public Banking Sector: The Case of Turkey, Journal of Economic & Social Research, 6(1), 19-32

KARA, A., (2003), The Class Theory and History, Journal of Economic & Social Research, 5(2), 73-74

KARA, A., TARIM, M., TATOĞLU, E., (2003), The Economic, Social and Environmental Determinants of Tourism Revenue: A Case Study and Some Policy Implications, Journal of Economic & Social Research, 5(2), 61-72

KARA, A., TARIM, M., ZAİM, S., (2003), A low Performance-Low Quality Trap in the Nonprofit Health-Care Sector in Turkey and a Solution, Total Quality Management & Business Excellence,, 14(10), 1131-1141

KARA, A., (2001), On the Efficiency of the Financial Institutions of Profit and Loss Sharing :On the Efficiency of the Institutions of Venture Capital, Journal of Economic & Social Research, 3(2), 99-104

KARA, A., (2001), What Degree of Conflict in the Domain of the Individual Preferences Could Resolve the Paradox of the Democratic Majority Decision, Journal of Qafqaz University, 2001(7), 51-56

KARA, A., (2001), What Degree of Conflict in the Domain of the Individual Preferences Could Resolve the Paradox of the Democratic Majority Decision?, Journal of Qafqaz University, 7(6), 0-0

KARA, A., (2000), Reflections on the Economics of the Historic Great Depression of 1929, Journal of Economic & Social Research, 2(1), 99-102

KARA, A., (1999), A Mathematical Inquiry into the Perplexing Relations between Rationality and Morality, Akademik Araştırmalar Dergisi, 1(10), 0-0

KARA, A., (1999), A Paradox of Rationality, RATIONALITY AND SOCIETY, 11(2), 187-206

KARA, A., (1999), Constitutional Rights and Pareto Efficiency, Journal of Economic & Social Research, 1(1), 109-117

KARA, A., (1999), Equilibrium and Contradiction: A Paradox of Postmodern Political Economy, Akademik Araştırmalar Dergisi, 3(12), 0-0

KARA, A., (1999), Futures Risk Premia and Futures Market Efficiency, Yapı Kredi Economic Review, 10(1), 35-43

KARA, A., (1999), Iktisadın Yöntem Bunalımı ve Rasyonalite, Akademik Araştırmalar Dergisi, 1(11), 0-0

KARA, A., (1999), Knowledge, Freedom and Pluralism, Journal of Economic & Social Research, 1(1), 1-3

KARA, A., DENNING, K., (1998), A Model and Empirical Test of the Strong-form Efficiency of the U.S. Capital Markets: More Evidence of Insider Trading Profitability, Applied Financial Economics, 8(3), 211-220

KARA, A., (1987), İktisat Kuramı ve İktisat Öğretimi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 14(1), 83-87

 

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar :

 

KARA, A., (2000), A Simple Theorem on Minority Rights, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 13(3), 0-0

KARA, A., (2000), A Simple Theorem on Minority Rights., ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 2000(13), 73-75

KARA, A., (1999), A Generalization of the Paretian Liberal Paradox, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 12(11), 0-0

KARA, A., (1999), A Generalization of the Paretian Liberal Paradox., ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 1999(12), 139-149

KARA, A., (1999), A Utilitarian Resolution of the Paretian Liberal Paradox", Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 1999(2), 101-103

KARA, A., (1999), A Utilitarian Resolution of the Paretian Liberal Paradox, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 11(3), 0-0

KARA, A., (1999), A Utilitarian Resolution of the Paretian Liberal Paradox., ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 11(0), 0-0

KARA, A., (1999), The Liberal Paradox and the Extremal Restriction, Celal Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 9999(9999), 0-0

KARA, A., (1999), The Liberal Paradox and the Extremal Restriction., Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1999(5), 241-250

KARA, A., (1989), Postmodernist Epistemolojiler Üzerine, Albatros, 12(0), 0-0

 

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

 

[Kitap Yazarlığı] Essays on Selected Paradoxes in Economics, 2010, İSTANBUL: Fatih University Publications

[Kitap Yazarlığı] Yönetim Ekonomisi, e-kitap, 2009, Istanbul: Fatih Univ.

[Bölüm Yazarlığı] Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Düşük Kalite, Yüksek Maliyet, Düşük Tatmin Kıskacı: Teori ve Türk Sağlık Sektöründe Bir Uygulama 2007, İSTANBUL: Sağlıkta Umut Vakfı Yayınları

[Kitap Yazarlığı] İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm, 2001, ANKARA: Vadi Yayınları

[Bölüm Yazarlığı] İktisatta Yöntem Tartışmaları, Marksist Metodoloji 1996, ANKARA: Vadi Yayınları

[Bölüm Yazarlığı] İktisatta Yöntem Tartışmaları, Neo-Klasik Iktisatta Pozitivist Metodoloji 1996, ANKARA: Vadi Yayınları

[Bölüm Yazarlığı] Osmanlı Üzerine Derleme, Osmanlı Üretim Biçimi Tartışmaları: Kuramsal Çerçevelere Eleştirel Bir Yaklaşım 1996, İSTANBUL: Selçuk Üni. Yayınları

[Bölüm Yazarlığı] Bilgi, Bilim ve Islam, Postmodern Epistemolojiler ve Modern Bilim 1992, İSTANBUL: İSAV Yayınları

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar:

 

KARA, A., (2016), Simulations of information technology-induced teaching performance in cross-disciplinary settings: a model and an application. Note: Web of Science içinde yer alan conference proceedings indeks kapsamındaki Procedia tarafından yayınlanması planlanıyor. , 7th International Conference on Intercultural Education, , Haziran

KARA, A., (2014), Educational technology in economics instruction, INTE conference, , Haziran

KARA, A., (2013), Educational Technology and Human Capital: A Model and Simulations, INTE Conference Rome, , Ocak

KARA, A., ZAİM, S., (2012), Effects of Technology on the level of Job Competence in the Turkish Labor Markets: A Model and Simulations, The 8th International Strategic Management Conference, , Ocak

KARA, A., (2008), An Applied Stochastic-Dynamic Model of Satisfaction, Quality and Technology in Education and a Case Study, Paris International Conference on Education, Economy and Society, , Ocak

KARA, A., ZAİM, S., (2008), Information Technology and Performance Improvement: An Applied Stochastic Model and a Case Study, Knowledge Cities 3rd International Symposium, , Ocak

KARA, A., (2007), Stochastic Equilibria in the Public Health Care Industry: A low Quality Trap and a Resolution, European Applied Business Research Conference, , Ocak

KARA, A., (2006), A Stochastic Difference Equation Model of Moving Equilibria in the public health care sector, Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, , Ocak

KARA, A., (2006), Overproduction of Quantity and Underproduction of Quality, Economy and Business, , Ocak

KARA, A., SOLAKOĞLU, E., SOLAKOĞLU, N., ZAİM, S., (2006), Dynamic Equilibria in the Public Health Care Sector in Turkey, EIRASS conference, , Ocak

KARA, A., SOLAKOĞLU, N., (2006), A Dynamic Model of Financial Services and an Application, International conference on business, management and economics, , Ocak

KARA, A., SOLAKOĞLU, E., (2005), A low quality-low satisfaction trap in the public healthcare sector: a model and policy resolutions, International Conference on Business, Economics and Management in a Changing World, , Ocak

KARA, A., ZAİM, S., (2004), Trapping Equilibria in the Public Healthcare Sector in Turkey: A Model and Policy Resolutions , Third International conference on health economics, management and policy, , Ocak

KARA, A., LONIAL, S., TARIM, M., ZAİM, S., (2003), A Paradox Service Quality in Turkey, EIRASS Conference, , Ocak

KARA, A., TARIM, M., ZAİM, S., (2002), A Dynamic Model and Empirical Examination of Performance and Customer Satisfaction in a Non-profit Health Care Sector, International Management Development Association Conference, , Ocak

KARA, A., TARIM, M., ZAİM, S., (2002), Expectation and Performance-based Determinants of Service Quality, International Management Development Association Conference, , Ocak

KARA, A., (2001), Paradox of Diversity and Rationality, Eastern Economic Association Conference, , Ocak

KARA, A., (1999), Necessary and Sufficient Conditions for the Transitivity of Majority Decision, Eastern Economic Association Conference, , Ocak

KARA, A., (1998), The Conventional Notion of the Economic Self Reconsidered , EEA Conference, , Ocak

KARA, A., (1997), Necessary and Sufficient Conditions for the Transitivity of Majority Decision with Intransitive Preferences, The Young Economists' Theory Conference, , Ocak

KARA, A., (1996), The Paretian Liberal Paradox With Intransitive Individual Preference, The Third International Conference on Social Choice and Welfare, , Ocak

KARA, A., (1996), The Paretian Liberal Paradox with Intransitive Individual Preferences, The Third International Conference on Social Choice and Welfare, , Ocak

KARA, A., DENNING, K., (1994), On the Semi Strong-form Efficiency of Capital Markets, The International Financial Management Association Conference, , Ocak

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar :

KARA, A., (2015), Türkiye'de Bilim ve Üniversite, Seminer, , Ocak

KARA, A., (1989), Postmodern Epistemolojiler ve Modern Bilim, ISAV Conference, , Ocak

Yayınlara Yapılan Atıflar :

PAİ, Y., CHARY, S., (2016), Measuring patient-perceived hospital service quality: a conceptual approach, International Journal of Health Care Quality Assurance, 29(3), 0-0

SİNGH, A. K., BURHAN, M., (2015), Factors influencing organizational change and health - Evidence from the Indian pharmaceutical sector, Journal of Business Chemistry, 12(3), 0-0

SUHARTO, S., SULİSTİYANO, S., (2015), The relationship of service quality on consumer satisfaction in shipyard industry, Modern Applied Science, 9(11), 0-0

TAMWATİN, U., TRİMETSOONTORN, J., FONGSUWAİL, W., (2015), The effect of tangible and intangible sevice quality on customer satisfaction and custormer loyalty: a SEM approach towards a five star hotel in Thailand, Journal of Global Business Advancement, 8(4), 0-0

THAWESAENGSKULTHAİ, N., WONGRUKMİT, P., DAHLGAARD, J., (2015), Hospital service quality measurement models: patients from Asia, Europe, Australia and America, Total Quality Management and Business Excellence, 26(9-10), 0-0

VANTARA, P., (2015), The relationships among service quality, customer satisfaction and customer loyalty in library services, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1S), 0-0

 

Diğer Bilimsel Etkinlikler:

 

Kurs (Workshop) (Konuşmacı), Modelleme ve simülasyon. Workshop: Modelleme ve simülasyon paradigmalarına giriş, 06.05.2014

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Alternatif tahmin yöntemleri, 04.01.2016

Kurs (Workshop) (Konuşmacı), Standart regresyon. workshop: altenatif tahmin yöntemleri, 04.01.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), İstatistiksel Yöntemler, 04.03.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), SPSS, 18.03.2016

Kurs (Workshop) (Konuşmacı), Lojistik ve nonlineer regresyon. Workshop: alternatif tahmin yöntemleri, 08.04.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Suni zeka algoritmalarına giriş, 15.04.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Destek vektör makineleri, 22.04.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Yapay Sinir Ağları, 29.04.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Modelleme/simülasyon paradigmalarına giriş, 06.05.2016

Kurs (Workshop) (Başkan/Yönetici), Yapısal eşitlik modelleri ve uygulamaları, 27.05.2016

 

Hakemlikler:

Educational Sciences:Theory & Practice (Dergi), Ağustos, 2014

Journal of Economic and Social Research (Dergi), Ekim, 2015

Journal of Economic and Social Research (Dergi), Kasım, 2015

Journal of Economic and Social Research (Dergi), Nisan, 2016

Journal of Economic and Social Research (Dergi), Mayıs, 2016

Journal of Economic and Social Research (Dergi), Haziran, 2016

Editörlükler

Editör (Dergi), Journal of Economic and Social Research,Fatih Univ, 01.06.1999 - 01.06.2018

Editör (Dergi), Educational Sciences: Theory and Practice,EDAM, 01.10.2014 - 01.05.2018

Jürilikler

ÜAK (Doçentlik sınavı), Doçentlik Jüri, Ankara - TED Üniv, 15.10.2015

 

KAYNAK: Prof Dr. Ahmet Kara (tubis.ticaret.edu.tr, 16.05.2016).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör